Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Op initiatief van minister-president Dewael en minister Anciaux wenst de Vlaamse regering op deze betekenisvolle plaats tegenover de Dossinkazerne in Mechelen een museum op te richten ter herdenking van de Holocaust. Het museum zal niet alleen de bestaande collectie van het huidig museum herbergen, maar wil ook de relatie aantonen met de mechanismen van rassenhaat en onverdraagzaamheid in onze huidige maatschappij.

Mechelen OO0237

Volledige studieopdracht voor de bouw van een museum over de holocaust te Mechelen

Status project
Locatie bouwplaats

Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen

Bouwheer

Vlaamse Regering

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

nog te bepalen (excl. btw) (excl. ereloon)