Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0235 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het V.A.C. in Antwerpen werd gerealiseerd in 3 fasen. De diensten die gevestigd zijn in het gebouw kampen echter allemaal reeds met plaatsgebrek. Het gebouw is bovendien ontoereikend om bijkomende diensten te huisvesten. Voor het V.A.C. in Antwerpen moet gezocht worden naar oplossingen die uitgaan van herschikking en uitbreiding van het bestaande gebouw. Het dient onderzocht of het aanpalende, leegstaande Predikherenklooster in de Ploegstraat 25, mogelijk met inbegrip van de Sint-Dominicuskerk in de Provinciestraat, kan geschikt gemaakt worden voor het huidige V.A.C.. Het dient ook onderzocht of ter plaatse van het klooster op een zinvolle wijze voldoende bijkomende kantoor- en vergaderruimte kan gerealiseerd worden in dit bouwblok. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat dit niet tot een bevredigende oplossing leidt. De opdracht zal dan beperkt blijven tot de interne reorganisatie van het bestaande gebouw.

Antwerpen OO0235

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding en aanpassing (fase 4) van het VAC te Antwerpen

Status project
Locatie bouwplaats

Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen

Bouwheer

MVG, Departement AZF, AOGGI, Afdeling Gebouwen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

nog te bepalen (excl. btw) (excl. ereloon)