Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0229 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het Albertkanaal is binnen het RSV opgenomen als drager van economische activiteiten op Vlaams niveau. Dit vergt een verbreding van het kanaal. Daardoor zijn een aantal bruggen te vervangen. Het betreft drie bruggen: in Vroenhoven, in Kanne en in Gellik. In deze Open Oproep is de vervanging van de brug van Vroenhoven opgenomen. De huidige betonnen brug dateert uit de jaren '40 en werd tezamen met de naastgelegen bunker beschermd om zijn historische betekenis. Gezien het belang van de verbreding van het Albertkanaal mag de beschermde brug van Vroenhoven vervangen worden. De nieuwe breedte van het kanaal bedraagt 86 m tussen de kaaimuren. Over deze breedte moet de vrije doorvaarthoogte 9,10 m bedragen. De naastgelegen bunker dient in het project bewaard te blijven. Deze bunker is van historisch belang omdat hier op 10 mei 1940 het eerste treffen plaatsvond tussen het Belgische en het Duitse leger en hier dus voor België de oorlog begon.

Vroenhoven OO0229

Volledige studieopdracht ot het bouwen van een nieuwe brug over het Albertkanaal te Vroenhoven

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Ney & Partners
  • Bureau d'Etudes Greisch nv
  • MVSA Architects
  • Philippe Samyn & Partners
  • Verburg Hoogendijk Architekten bna
Locatie bouwplaats

Brug Vroenhoven, 3770 Vroenhoven

Timing project
  • Selectievergadering: 17 jan 2001
  • Jury: 18 jun 2002
  • Gunning: 16 jun 2002
  • Realisatie: 16 dec 2011
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Maas en Albertkanaal, Dienst voor de Scheepvaart

Contactpersoon Bouwheer

Vermin Jaak

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

250.000.000 BEF (excl. btw) (excl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie