Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0228 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Dit sluizencomplex in de vorm van een ganzepoot, werd aangelegd in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het complex heeft een dubbele functie: enerzijds voor het waterbeheer van de polders en anderzijds voor de scheepvaart. Door middel van uitlaathuizen kan het overtollige water bij eb uit de polders gedraineerd worden. De schutsluizen regelen dan weer het waterpeil van de kanalen in functie van de scheepvaart. De landhoofden zijn verbonden door bruggen: vaste bruggen over de uitwateringssluizen en beweegbare bruggen over de schutsluizen. Dit "kunstwerk" heeft ook een historische rol gespeeld in de eerste wereldoorlig. Door het openen van deze sluizen werd de IJzervlakte onder water gezet, waardoor de opmars van het Duitse leger verhinderd werd. Vlakbij ligt ook het koning Albertmonument. Hier is een nieuwbouw op te richten voor het bezoekerscentrum.

Nieuwpoort OO0228

Volledige studieopdracht tot het inrichten van de 'Ganzepoot' tot cultureel historisch bezoekerscentrum - sluizencomplex 'Ganzepoot' te Nieuwpoort

Status project
Locatie bouwplaats

Sluizencomplex "Ganzepoot", 8620 Nieuwpoort

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2002
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2003
  • In gebruikname: 1 jun 2004
Bouwheer

MVG, Departement LIN, AWZ, Afdeling Waterwegen en Kust

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

30 à 50 miljoen BEF (excl. btw) (excl. ereloon)