De Vlaamse overheid geeft subsidies voor strategische projecten Een aanvraag indienen kan tot en met 17 juli 2020

Voor de twaalfde keer organiseert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid.

Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80% van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. De criteria waaraan een project moet voldoen, staan beschreven in de documenten bij de oproep.

Deze subsidie is bestemd voor publieke actoren die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen door een concreet project te realiseren. Dat project moet uitvoering geven aan het ruimtelijk beleid op bovenlokaal niveau en de interbestuurlijke samenwerking via gebiedscoalities op het terrein bevorderen.

Aanvraagdossiers kunnen ingediend worden tot en met 17 juli 2020.