projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Tim Van de Velde

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

project site Open Call 4611 Centre master plan Herne

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4611 Masterplan centrum Herne

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Herne is een plattelandsgemeente in het zuidwesten van Vlaams-Brabant. Ze maakt deel uit van het Pajottenland. De gemeente wordt gekenmerkt door een glooiend landschap met drie dorpskernen, samengehouden door lintbebouwingen die uitkijken op het achterliggende, uitgestrekte landbouwlandschap. Te midden van de weiden en akkers liggen verscheidene beekvalleien.

Het gemeentebestuur liet in 2019 een wervende toekomstvisie opmaken waarin een ontwikkelingsstrategie op middellange termijn werd vastgelegd. Bijzondere aandacht ging uit naar het creëren van kwalitatieve publieke ruimte op maat van de voetganger, om de verblijfskwaliteit te verhogen en de lokale handel te ondersteunen.

Vandaag, vier jaar later, wil het gemeentebestuur een stap verder gaan door een visienota met inrichtingsplannen te laten opmaken met het oog op de verbinding van de verschillende delen van het openbaar domein tot een samenhangend geheel. De inrichting moet bestand zijn tegen het toekomstige klimaat en moet het huidige grijze dorpscentrum transformeren tot een aangename ontmoetingsplaats met meer groen.

Het projectgebied (+-30.000m² - zie foto’s) bestaat vandaag uit verschillende individuele, aanpalende onderdelen zonder enige samenhang, met name:

 • de Markevalleisite, een voormalig scholencomplex
 • het kaatsplein, dat ook gebruikt wordt als parking voor het gemeentehuis
 • het centrum
 • het kerkhof rond de kerk
 • het Heldenplein, met oorlogsmonument
 • de steenweg.

Naast de inrichtingsplannen wenst het gemeentebestuur een volledige studieopdracht (ontwerp tot en met uitvoering) voor het centrum en de Markevalleisite.

Het centrum van Herne kent een divers gebruik. Naast de klassieke parkeerfunctie is er elke woensdag een markt en ook de kermissen, jaarmarkt en andere evenementen worden hier georganiseerd. In 2022 kocht de gemeente de laatste horecazaak (een café met twee feestzalen), die later dit jaar in concessie wordt gegeven. De verfraaiing van het dorpscentrum wordt beschouwd als een prioritaire beleidsdoelstelling, waarbij er rekening gehouden wordt met de huidige en toekomstige activiteiten. Er wordt voldoende budget voorzien voor een volledig nieuwe infrastructuur, inclusief groen, straatmeubilair, een dorpsterras, ...

Het project voor de Markevalleisite daarentegen kadert binnen een subsidie van de Vlaamse overheid (Blue Deal) en beoogt de inrichting van een dorpspark waarbij aspecten als biodiversiteit, vergroening, vernatting en ontmoeting centraal staan. De gemeente zal de oude schoolgebouwen begin 2024 slopen, zodat de toekomstige ontwerper kan starten vanuit een braakliggend terrein met een oppervlakte van 1.6 ha. Met het oog op een efficiënter parkeerbeleid zal op de Markevalleisite een centrale parking worden voorzien. Op deze manier kunnen parkeerplaatsen in het centrum en op het kaatsplein plaatsmaken voor groen of ontmoeting.

Om dit te realiseren gaat het gemeentebestuur op zoek naar een gemotiveerd ontwerpteam met frisse en vernieuwende ideeën, en met kennis en ervaring op het vlak van landschapsarchitectuur en inrichting van publieke ruimte. Er wordt van de ontwerpers verwacht dat ze aandacht hebben voor:

 • het ontwikkelingsscenario dat de gemeente in 2019 goedkeurde. Dit bestaat uit een tienstappenplan om de publieke ruimte zo efficiënt mogelijk te organiseren, maar bevat geen uitspraken over de concrete inrichting.
 • de duurzaamheid van de gekozen materialen
 • biodiversiteit
 • ontmoeting
 • burgerparticipatie

Inclusief de opdracht en het ereloon

De opmaak van het masterplan en de bijhorende inrichtingsplannen en het ontwerp tot en met de uitvoering van de publieke ruimte aan het Centrum en in de Markevalleisite.
landschapsarchitectuur, stabiliteit en technieken.

Exclusief de opdracht ven het ereloon

 • aanvullende gedetailleerde landmeting
 • hemelwater-, infiltratie- en afkoppelingsstudies
 • camera-onderzoek
 • hydrodynamisch onderzoek
 • studies nutsleidingen
 • fytosanitaire studies van bestaande bomen
 • opmaak archeologienota
 • sloopopvolgingsplan
 • geotechnisch bodemonderzoek
 • verslag grondverzet en milieu-hygiënisch bodemonderzoek
 • opmaak plaatsbeschrijvingen
 • asbestinventaris
 • veiligheidscoördinatie

Selectievoorwaarden

Projectteam

 • Minstens 2 stedenbouwkundigen of landschapsarchitecten of ontwerpers publieke ruimte
 • Minstens 1 landschapsarchitect met minstens 5 jaar ervaring als projectleider bij projecten waarin zowel landschapsaanleg als publieke ruimte onderdeel uitmaken van de ontwerpopdracht

Referentieprojecten

 • Eén referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met de opmaak van een masterplan waarin klimaatadaptieve strategieën worden aangereikt
 • Één referentieproject toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van publieke ruimte in relatie tot een groen-blauw netwerk
 • Eén van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van publieke ruimte die aanmoedigt tot verblijven en ontmoeten

Voor deze referentieprojecten geldt

 • Bij de referenties wordt vermeld welke rol de kandidaat vervulde bij het voorgestelde project
 • De referenties mogen zowel gerealiseerde projecten zijn als wedstrijdontwerpen of projecten in uitvoering

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Herne OO4611

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de klimaatrobuuste transformatie van de publieke ruimte in de kern van Herne en de volledige studieopdracht voor verfraaiing van het dorpscentrum en de aanleg van een centrumpark op de site Markvallei

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Atelier Horizon
 • Atelier Romain
 • Evolta Engineers NV
 • Kollektif landscape bv
Locatie bouwplaats

Centrum, 1540 Herne
De publieke ruimte die ligt tussen Centrum, Ninoofsesteenweg/Edingesteenweg, Kerkstraat, Grotestraat, Kapellestraat en Hernebosstraat.

Timing project
 • Selectievergadering: 21 sep 2023
 • Eerste briefing: 29 nov 2023
 • Tweede briefing: 21 dec 2023
 • Indienen: 15 feb 2024
 • Jury: 23 feb 2024
Bouwheer

Gemeentebestuur Herne

Contactpersoon Bouwheer

De Maesschalck Xan

Contactpersoon TVB

Eline Aerts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€1.080.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Forfait: €50.000 (masterplan + inrichtingsplannen) (excl. btw). Algemene ereloonvork (uitvoeringsplannen): 7% - 11% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4611 Selectieleidraad
4611 Selection guideline
Lijst kandidaten