projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©Michiel De Cleene

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4610 Zorgwonen De Lier in Lier

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Sinds 1981 biedt De Lier vzw ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking in Lier. 34 volwassenen zijn gehuisvest in vier kleinschalige woonprojecten, verspreid over de binnenstad van Lier. 33 anderen wonen zelfstandig, maar doen een beroep op de mobiele/ambulante werking of sluiten aan bij groepsactiviteiten en/of maaltijden. De Lier streeft naar een zo groot mogelijke vrijheid voor elke cliënt. Structuren worden aangepast aan het individu en niet andersom. Huiselijkheid staat hierbij centraal. Met het oog op integratie in de woonomgeving en vanuit de vraag van elke cliënt werkt de vzw samen met lokale partners op vlak van werk, vrije tijd, vrijwilligerswerk, gezondheid enz. Zorg is steeds op maat en flexibel.

Eén van de vier bestaande woonhuizen is dringend aan renovatie toe. De werken zijn zo ingrijpend dat de bewoners niet ter plaatse kunnen blijven. Ook het vinden van gepaste tijdelijke huisvesting lijkt onbegonnen werk. Daarom is een nieuw pand aangekocht aan de zuidelijke rand van de binnenstad, tegenover de kerk aan de Berlaarsesteenweg en langs de R16. Hier wil De Lier een nieuw woonhuis voor elf bewoners met een verstandelijke beperking realiseren, waar 24/24 en 7/7 een begeleider aanwezig is.

De bestaande villa uit het begin van de 20ste eeuw is te klein: een uitbreiding van circa 400 m2 is noodzakelijk. De stad Lier heeft per mail bevestigd dat een uitbreiding met een derde bouwlaag en/of een volume in de tuin mogelijk zijn. In het nieuwe woonproject zullen de bewoners en een begeleider beschikken over een eigen kamer of studio met sanitair. Tevens moeten ze gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke eet- en leefruimte.

De Lier wenst de eclectische villa met zijn intrinsieke kenmerken zoveel mogelijk te integreren in het nieuwe woonproject. Aan de architecten wordt gevraagd om grondig te evalueren welke gebouwdelen in aanmerking komen voor behoud. Bij uitbreiding in de tuin vraagt De Lier om rekening te houden met de geluidshinder van de naastgelegen ringweg. De private tuinzone is bij voorkeur een compacte centrale rustplek voor alle bewoners en bezoekers. De voortuinstrook wordt opgevat als een veilige overgangszone tussen de straat en het huis.

Om het samenleven zo optimaal mogelijk te organiseren zal De Lier voorafgaand aan de architectuuropdracht een antropologische studie laten uitvoeren door Ruth Soenen. Zij zal bij bewoners en medewerkers peilen naar hun alledaagse ervaringen via interviews en participerende observatie. Na deze voorstudie blijft zij in dialoog met het ontwerpteam. Tijdens het ontwerpproces dienen de opgebouwde sociaal-ruimtelijke inzichten immers structureel en fijnmazig vertaald te worden in het ontwerp. Het is voor De Lier van belang de antropologe ook in deze fase te betrekken.

Voor de renovatie en uitbreiding van de villa langs de Berlaarsesteenweg is vzw De Lier op zoek naar een ontwerpteam voor de volledige studie en uitvoering van een woonproject met negen kamers (inclusief sanitaire cel), twee studio’s voor personen met een beperking, een begeleidingskamer en de collectieve leef-, eet- en buitenruimtes. Het vooropgestelde bouwbudget en de bouwtechnische en programmatorische vereisten van VIPA mogen hierbij niet uit het oog worden verloren.

Honorarium

Het honorarium is een vast bedrag dat definitief vastgesteld wordt op basis van de geraamde prijs van de werken en dat berekend wordt volgens een overeengekomen ereloonpercentage, gevat tussen 11% en 13% (excl. btw).

Indien wordt vastgesteld dat het gunningsbedrag van de werken lager is dan de geraamde prijs van de werken, dan wordt het saldo van het honorarium overeenkomstig in mindering gebracht.

Inclusief in de opdracht en ereloon

 • architectuur
 • stabiliteit en speciale technieken
 • concepttekening voor aanleg buitenruimtes
 • EPB en ventilatie
 • veiligheidscoördinator

Exclusief de opdracht ven het ereloon

 • topografische opmetingen
 • grondsonderingen
 • asbestinventaris
 • uitvoering buitenaanleg

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

projectteam

 • Minstens 2 deskundigen architectuur met 5 jaar ervaring als projectleider bij publieke projecten

3 referentieprojecten

 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het integreren van een architectuurproject in een bestaande bebouwde context
 • 1 van de referentieprojecten toont aan dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwerpen van collectieve woonprojecten

Voor deze referentieprojecten geldt

 • De referentieprojecten mogen gerealiseerd, in aanbouw of in (voor)ontwerpfase zijn. Wedstrijddeelnames zijn ook toegelaten.

Selectie- en gunningscriteria

Zie selectieleidraad

Lier OO4610

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een collectief woonproject voor elf volwassenen met een verstandelijke beperking te Lier

Status project
Locatie bouwplaats

Berlaarsesteenweg 88, 2500 Lier

Timing project
 • Selectievergadering: 9 okt 2023
Bouwheer

De Lier vzw

Contactpersoon Bouwheer

Stien Soenen

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€1.233.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 11 % - 13% excl. btw

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4610 Selectieleidraad
4610 Selection guideline
Lijst kandidaten