Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite Open Oproep 4603 Begijnhofwoningen Woonzo Borgloon

©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

WOONZO cvba is een Zuid-Limburgse sociale bouwmaatschappij met zo’n 1.200 sociale huurwooneenheden in het werkgebied Tongeren, Heers, Borgloon, Riemst en Voeren. Gedurende de  looptijd van dit project zal WOONZO opgaan in de Limburgse fusiemaatschappij WIL – Wonen in Limburg.

De site ‘Begijnhof’ ligt tegen de stadskern van Borgloon, op wandelafstand van het stadhuis, de Markt, het Speelhof en de kerk. Borgloon is een historische stad gelegen op een helling, hetgeen ook sterk de site karakteriseert. Momenteel staan op de site 34 geschakelde sociale bungalowwoningen voor senioren van Woonzo, een woonzorgcentrum, de rusthuis- en begijnhofkapel en de assistentiewoningen Avondrood.  De kleine ‘paviljoenen’ van Woonzo zijn erg verouderd, energetisch weinig performant en ze beantwoorden met hun ene bouwlaag niet meer aan de huidige vraag naar compactheid en duurzaamheid.

In dit stedelijk kerngebied stellen zich heel wat nieuwe uitdagingen. In 2021 werd al een visie opgemaakt voor de ontwikkeling van een belevingscentrum voor het deel woonzorgcentrum en de beschermde rusthuis- en begijnhofkapel. Woonzo wenst nu op deze site nieuwe sociale woongelegenheden voor senioren en private ontwikkelingen te realiseren in nauwe samenhang met een nieuwe, groene publieke ruimte. Een nieuwe bezetting van de site met kwaliteitsvolle en duurzame woningen voor senioren biedt immers de mogelijkheid om hier ook een park aan te leggen.

In eerste instantie wil Woonzo het groene karakter van de site bewaren en een masterplan laten opmaken voor dit gebied. Het masterplan moet de stedenbouwkundige structuur bepalen en de gewenste beeldkwaliteit aangeven van de bebouwing en de groene, publieke ruimte. Bij de opmaak moet bijzondere aandacht uitgaan naar de relatie met de directe omgeving en de doorwaadbaarheid van de site. Het RUP Centrum Borgloon, goedgekeurd in juni 2014, belemmert momenteel een nieuwe invulling. Het is de bedoeling om aan de hand van deze ontwerpopdracht dit deel van het RUP Centrum kwaliteitsvol en verantwoord te herzien.

Woonzo geeft het ontwerpteam de opdracht voor de realisatie van 34 nieuwe, kwalitatieve sociale woongelegenheden voor senioren. Ook de aanleg van het park maakt deel uit van deze opdracht. Het aantal private woongelegenheden dat stedenbouwkundig gepast is op de site zal worden bepaald in het masterplan.

De opdracht omvat de volledige studieopdracht voor

 • de opmaak van een masterplan en ontwikkelingsstrategie voor de gehele site ‘Begijnhof’ te Borgloon (de herziening van het RUP is geen onderdeel van deze opdracht)
 • de bouw van 34 sociale huurwoningen voor senioren
 • de aanleg van een park en infrastructuur

De opdrachtgevers wensen een masterplan te laten ontwikkelen dat vertrekt van de aanwezige kwaliteiten en dat voldoende flexibel is om in te spelen op de verschillende evoluties in de buurt. Het ontwerpteam moet bovendien in staat zijn om architecturale kwaliteit te realiseren op maat van het gebied én om architecturale randvoorwaarden te omschrijven voor toekomstige (private) ontwikkelingen. Het gekozen ontwerpteam zal de opdrachtgevers bijstaan bij het uitzetten van het ontwikkelingsproces en inzicht verschaffen in de financiële kengetallen van het masterplan. 

Enkele accenten die de bouwmaatschappij wenst te leggen:

 • We zoeken een ontwerp dat zich architecturaal inpast in de bestaande context door zijn kwaliteitsvolle vormgeving en inplanting.
 • Budgetvriendelijke en duurzame architectuur staat centraal.
 • De publieke ruimte en het park staan in het teken van ontmoeten en verblijfskwaliteit voor alle leeftijden. De inrichting draagt bij aan een veilige, gezonde, sociale en duurzame wijk waar het aangenaam wandelen, fietsen én wonen is.
 • Duurzame mobiliteit dient aangemoedigd.

Het ontwerp komt tot stand in nauw overleg met de stad Borgloon.

Inclusief de opdracht en het ereloon

 • Architectuur
 • Stabiliteit
 • Speciale technieken
 • Landschaps- en omgevingsaanleg
 • Infrastructuur (wegen- en rioleringswerken)

Exclusief de opdracht en het ereloon

 • opmeting
 • EPB-verslaggeving
 • Veiligheidscoördinator
 • Participatie
 • los meubilair
 • archeologisch onderzoek

Selectievoorwaarden

De kandidaat moeten ingeschreven zijn bij de orde van architecten (of gelijkwaardig - zie selectieleidraad 2.1.1)

Projectteam

 • Minstens 1 projectleider met minstens 5 jaar ervaring

referentieprojecten

 • 1 referentie die ervaring aantoont met sociaal wonen (normen VMSW)
 • 1 referentie die ervaring aantoont met het opmaken van een masterplan
 • 1 referentie die de kandidaat zelf relevant vindt in functie van de voorliggende opgave

Voor deze referentieprojecten geldt:

 • Bij elke referentie wordt toegelicht welke rol de ontwerper vervulde bij het voorgestelde project
 • De referentieprojecten mogen zowel gerealiseerd zijn als in aanbouw of in ontwerpfase; ze mogen bestaan uit ontwerptekeningen of een wedstrijddeelname.

Selectie- en gunningscriteria

zie selectieleidraad

Borgloon OO4603

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan, de bouw van 34 sociale woongelegenheden voor senioren en de aanleg van een park te Borgloon

Status project
Locatie bouwplaats

Kogelstraat 6, 3840 Borgloon
Gebied tussen Graethempoort – Kogelstraat – Nieuwesteenweg

Timing project
 • Selectievergadering: 28 sep 2023
Bouwheer

Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba

Contactpersoon Bouwheer

Marnik Croux

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€6.681.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Masterplan: €40.000. Bouw soc. woningen (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, omgevingsaanleg, infrastructuur - richtlijnen VMSW barema 2006. Stabiliteit en speciale technieken - richtlijnen VMSW – modelcontract type RI – 2005)

Vergoeding ontwerpers

€7.500 excl. btw per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4603 Selectieleidraad
4603 Selection guideline
Lijst kandidaten