OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

OO4203_visiebundel_©Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis

Laureaat: DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN, OKRA Landschapsarchitecten bv, Veldhuis Architectuur BV

Het ontwerpteam Dierendonckblancke architecten, OKRA landschapsarchitecten en Veldhuis zal instaan voor het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum, de heraanleg van het centrumplein en het openleggen van de Heulebeek in Gullegem.

De Heulebeek keert terug in het hart van Gullegem als een groenblauwe ader. Er wordt resoluut gekozen voor een zo natuurlijk mogelijke opzet van de beek. Zacht meanderende oevers creëren diverse microklimaten en bieden een habitat voor een veelheid van inheemse soorten. Er wordt ruimte voorzien om water te bufferen en te laten infiltreren. De Heulebeek wordt niet meer ingeperkt maar krijgt plaats om buiten de oevers te treden.

De beide oevers krijgen gelijkwaardige belevingsplekken. Er worden zowel speelprikkels als rustplekken voorzien langs het beektraject. Op sommige plaatsen kan men afdalen tot bij het water, maar er is ook plaats voor niet geprogrammeerde, wildere oevers, wat de natuurontwikkeling ten goede komt.

De vergroening reikt tot aan het Dorpsplein, waar de kerk door een kerktuin wordt omgeven. Deze groenzone kan op termijn tot ontspanningsruimte uitgroeien, wanneer aan de kerk een nevenbestemming gegeven wordt. Het nieuwe centrumplein krijgt een langwerpige vorm en biedt verschillende zichten op de omgeving. Er wordt gekozen voor een autoluwe inrichting waardoor de verblijfskwaliteit van het plein aanzienlijk toeneemt. Het zal er aangenaam toeven zijn.

De doorwaadbaarheid wordt sterk verbeterd door de realisatie van meer informele verbindingen tussen het Heulebeekpark en het Dorpsplein. Het padennetwerk rondom de Heulebeek wordt uitgebreid met zowel ‘droge voetenpaden’ als ‘seizoenspaden’ die bij hoge waterstanden niet toegankelijk zijn.

Het nieuwe ontmoetingscentrum toont zich als twee geschakelde volumes. Het gebouw medieert tussen de grotere schaal van de kerk en van de appartementsgebouwen enerzijds, en de typische achter- en bijbouwen in het omringende dorpsweefsel. Het ontmoetingscentrum komt vrij in de ruimte te staan en gaat duidelijke relaties aan met de omliggende publieke plekken. De slanke kop van het gebouw richt zich naar het Dorpsplein. De cafetaria en ingang worden aan deze kant voorzien en voegen levendigheid aan het plein toe.

Een transparante en drempelloze glazen plint en een luifel verbinden het gebouw met de publieke ruimte en nodigen de bezoeker uit. De luifel vormt de overgang tussen binnen- en buitenruimte en biedt geborgenheid. Je vindt er bescherming tegen regen of felle zon en kan er tot rust komen op een bank om een praatje te maken. De luifel begeleidt ook de wandeling vanaf de kerk over het plein tot aan de brug en verder naar de groenzone aan de feestweide.

De planopbouw van het ontmoetingscentrum is helder en uitnodigend. De publieke zones binnenin sluiten bij elkaar aan en worden zo veel mogelijk gekoppeld aan de omringende publieke buitenruimte. Voor de gebruiker is het gebouw leesbaar. De ingangen en looplijnen naar de verschillende functies zijn makkelijk te vinden.

De integrale ontwerpbenadering resulteert in een geslaagde wisselwerking tussen architecturaal concept en aanpak van de publieke ruimte en het landschap. De natuurlijke context biedt rust en kalmte. Het vernieuwde Centrumplein en de voorzieningen voor evenementen bieden dan weer voldoende plaats en aanleiding voor ontmoeting.

Wevelgem OO4203

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum, de aanleg van een centrumplein, het openleggen en herinrichten van de Heulebeek en het opwaarderen van centrale groenzones te Gullegem.

Status project
Genomineerden