Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel

Sitefoto's OO4204 Jongerencentrum Lommel ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4204 Jongerencentrum Lommel

Luchtfoto projectsite OO4204 Jongerencentrum Lommel ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

De stad Lommel zoekt een multidisciplinair ontwerpteam voor de realisatie van een nieuw jongerencentrum. Door de keuze voor de site Adelbergpark krijgen jongeren een prominente plaats in het hart van de stad en bouwt het stadsbestuur verder aan een levendige, hedendaagse stadskern met een mix van functies.

Context

Lommel is een mooie en dynamische stad in Noord-Limburg,  omringd door veelzijdige en pure natuur:  een groene oase van rust, stilte en ontspanning, maar ook bruisend van leven en activiteit. Innovatie en ondernemerschap staan er hoog op de agenda. Daarnaast bouwt Lommel aan een warme, fietsvriendelijke stad, waar het voor jong en oud goed is om te wonen, te werken en te leven. We willen buurten verbinden, bezoekers inspireren, verenigingen en jongeren ondersteunen en ondernemers alle kansen bieden, zodat functies en generaties elkaar kunnen kruisen in het hart van de stad.  

Opdracht 

De nieuwbouw van het jongerencentrum komt voort uit de behoefte aan een toekomstgericht en stevig verankerd breed jeugdbeleid, met een jongerencentrum als centrale én laagdrempelige ontmoetingsplaats. Concreet is het jongerencentrum een plaats waar de lamp brandt, waar altijd iemand klaar staat en jongeren welkom zijn. Het moet een plek worden waar jongeren op diverse manieren en door diverse actoren geïnspireerd, gestimuleerd en ondersteund worden. De focus ligt op sociale en creatieve vrijetijdsbeleving – deelnemen, zelf organiseren, faciliteren. De jeugddienst tracht jongeren aan te zetten om met hun ideeën en dromen aan de slag te gaan. Creatieve initiatieven kunnen in het centrum doorgroeien tot jong ondernemerschap.

Daarnaast zal het jongerencentrum plaats bieden aan het OverKop-huis, een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor jongeren tot 25 jaar. Hier zetten de eerstelijnshulpverlening en organisaties met een link naar onderwijs of de opstap naar de arbeidsmarkt zich samen in voor alle jongeren. Hier zijn ook de jeugdopbouwwerker en de jongerennetwerker te vinden. Hier ligt de tweede focus: welbevinden, welzijn en onderwijs.

Een derde focus is een brede en transversale jeugdreflex, waarbij verschillende stadsdiensten en partners horizontaal samenwerken. De stedelijke dienst evenementen zal gehuisvest worden in het jongerencentrum, wat meteen voor aansluiting zorgt bij de visie op de ontwikkeling van de site. De projectzone ligt naast het stedelijke Cultuurcentrum De Adelberg en het commerciële bioscoopcomplex UGC, en in de nabijheid van Toerisme Lommel en het GlazenHuis, het Vlaams centrum voor Hedendaagse Glaskunst. De keuze voor de projectzone vertrekt vanuit de ambitie om een kwalitatieve vrijetijdssite te ontwikkelen.

De projectzone ligt op het traject Groene Parels, dat een zichtbare fysieke verbinding maakt tussen het Burgemeesterspark en het Prinses Astridpark, twee verborgen groene parels in de stadskern met centraal op het traject en in het kernwinkelgebied, de Groene Doorsteek. Het jongerencentrum zal bijgevolg aansluiten op deze kwalitatieve landschapstekening, met de implementatie van groene (rust)zones binnen of aan de projectzone.

Bijzondere aandacht gaat tevens uit naar respect voor de omgeving en de bestaande bebouwing rondom  de projectzone en het Prinses Astridpark vlakbij. Het nieuwe gebouw werkt het bouwblok verder af en gaat in dialoog met de omliggende bebouwing. Van de ontwerpers wordt dan ook bijzondere aandacht verwacht voor een harmonieuze inpassing in de context. 

Samengevat gaan de ontwerpers een uitdagende opdracht aan. Ze zoeken een evenwicht tussen de verschillende functies en het gedeelde ruimtegebruik met bijvoorbeeld flexplekken, maar met aandacht voor de circulatie van de jonge bezoekers en medewerkers en voor de diverse vormen van  vrijetijdsbeleving en welzijn. Een creatieve ontmoetingsruimte met bijzondere aandacht voor de akoestiek situeert zich bij voorkeur (half)verzonken.

Nieuwe bezoekersstromen betekenen een meerwaarde voor de dynamiek van de stadskern, maar ze mogen geen overlast berokkenen aan de omgeving en de omwonenden. De aandacht voor groen en open ruimte sluit niet alleen aan bij de landschappelijke ontwikkeling, maar kan tevens als gecontroleerde hangplek een antwoord bieden aan de vraag van jongeren tot informele ontmoeting.

Het stadsbestuur van Lommel hecht veel belang aan de ontwikkeling van duurzame projecten en verwacht bijgevolg expertise inzake duurzaam en energiezuinig bouwen, toegankelijkheid, akoestiek en klimatisering. Tevens wordt verwacht dat de ontwerpers ruimte inbouwen voor een sterk participatief proces in de (vroege) ontwerpfase, waarbij – samen met de bouwheer – in dialoog wordt getreden met de belangrijkste stakeholders, gebruikers en omwonenden van het jongerencentrum.  Tot slot wordt in de mate van het mogelijke inhoudelijk en ontwerpmatig aansluiting gezocht bij het Kernkompas en het DNA van Lommel.

Inbegrepen in de opdracht

 • de architectuurstudie

 • de stabiliteitsstudie
 • de studie van het klimaat en alle speciale technieken, inclusief de EPB-verslaggeving: HVAC, sanitair, elektriciteit, telefonie, data, branddetectie en -beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole, geluid en videofonie, gebouwenbeheerssystemen, tijdsregistratie en liften
 • de volledige studie van de akoestiek: de geluidsisolatie naar de buren, de buitengeluiden, de ruimten onderling, de andere publieke en niet publieke ruimten en het geluidsniveau in de lokalen;
 • de studie van de inrichting van de buitenruimte en de groenaanleg
 • de studie van de binneninrichting, inclusief het vaste en losse meubilair
 • de organisatie van de procedure voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator

Uitsluiting, selectie- en gunningscriteria

Gelieve de selectieleidraad door te nemen. Hierin kan u terugvinden:

 • de uitsluitingsgronden
 • de selectiecriteria (geschiktheid en technische en beroepsbekwaamheid
 • de gunningscriteria
 • de omschrijving van het bewijsmateriaal en de in te dienen stukken

Lommel OO4204

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een jongerencentrum te lommel

Status project
Geselecteerde bureaus
 • 019, architecten jan de vylder inge vinck
 • Architecten Broekx-Schiepers, SUGIBERRY
 • BOT architektuurcollectief, De Gouden Liniaal Architecten bvba
 • ONO architectuur
Locatie bouwplaats

Adelbergpark, 3920 Lommel

Timing project
 • Selectievergadering: 21 okt 2021
 • Eerste briefing: 19 nov 2021
 • Tweede briefing: 9 dec 2021
 • Indienen: 24 feb 2022
 • Jury: 24 mrt 2022
Bouwheer

Stadsbestuur Lommel

Contactpersoon Bouwheer

Cindy Daems

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€2.600.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Honorariumvork tussen 10% en 12% (architectuur, incl. stabiliteit, technieken en omgevingsaanleg)

Vergoeding ontwerpers

€12.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4204 Selection guideline
4204 Selectieleidraad
Lijst kandidaten