Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Sitefoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Luchtfoto projectsite OO4110 Molenbergwijk Beveren

Projectomschrijving

De Molenbergwijk gelegen tussen de Donkvijverstraat, de Diederik Van Beverenlaan, de Sint-Martenslaan en de Eximius Van de Veldelaan is volop aan het veranderen. De wijk werd bijna in één geheel gebouwd rond 1955 volgens de tuinwijkgedachte. Hoe kan de wijk ontwikkelen -een tuinwijk 2.0 worden- zodat ze klimaatneutraal is tegen 2050?

De wegen zijn aan heraanleg toe en de straatbomen her en der kaprijp. Er wordt gedacht aan de heraanleg van het oude atletiekplein tot speelruimte voor de wijk. Er is ook de parkeerdruk door de groei van het Koninklijk Atheneum die hier efficiënter moet worden opgevangen. Mobiliteit, parkeren voor auto’s, deelauto’s, fietsen, fietsenboxen, trage wegen zijn te onderzoeken, maar ook de problematiek van het verharden van voortuinen, de waterinfiltratie of -buffering, zodat regenwater niet naar de riool moet.

De meeste sociale huurwoningen werden de jongste jaren gerenoveerd door de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GHM), de meeste grondgebonden woningen werden gekocht door veelal nieuwe jonge gezinnen. De GMH onderzoekt nu de grondige renovatie of herbouw van de huurappartementen in de wijk. Met het oog op levenslang wonen in de wijk moeten de nieuwe appartementsgebouwen toegankelijke woningen bieden. Tegelijk is een visie nodig voor het gehele patrimonium op de lange termijn: hoe kan een wijkrenovatie tot stand komen?

Hoe kunnen private eigenaars in de wijkrenovatie betrokken worden? Zijn er generieke ontwerpoplossingen aan te reiken waardoor groepsaankoop betaalbaarheid biedt en tegelijk de architecturale eenheid van de wijk behouden blijft? Hoe kan een dakrenovatie/dakuitbouw meteen de energieprestaties verbeteren en tegelijk een extra huurwoning opleveren of een kangoeroewoning? Is een wijkverwarming denkbaar?

Het masterplan moet wervend zijn, maar ook realistisch, om uitgewerkt te worden in cocreatie met de bewoners, de eigenaars en de buurt. Waar is er plaats voor spel van kinderen en jongeren of voor rust voor anderen? Hoe kan er meer natuur in het openbaar domein of in de voor- of achtertuinen een plek vinden? Hoe bereiken we de integrale toegankelijkheid van het openbaar domein? Het zijn boeiende aspecten waar bewoners mee over moeten kunnen nadenken en beslissen.

Selectiecriteria

 • de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht;
 • de vakbekwaamheid;
 • de relevante ervaring.

Gunningscriteria

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek voor de gebouwen en de publieke ruimte in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in de projectdefinitie:
  a. in een ruim maatschappelijk kader
  b.meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
 2. aanpak van duurzaamheid
 3. economisch verantwoorde verwezenlijking
 4. aanpak participatietraject met aparte prijsofferte

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 2 / 2 / 2. Het gewicht van de subcriteria is gelijk

Beveren OO4110

Volledige studieopdracht voor de opmaak van het masterplan voor de toekomst van de Molenbergwijk en voorwaardelijk de opdracht voor het uitvoeringsontwerp voor de aanleg van het openbaar domein in Beveren

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Architectenbureau Bart Dehaene, MAARCH
 • Fallow BV, Studio Thomas Willemse
 • Lilith Ronner van Hooijdonk, M & DB (Meurs en Daane Bolier Architecten) , Urban Synergy
Locatie bouwplaats

Bisschop triestlaan, 9120 Beveren
Wijk tussen Sint-Martenslaan en Donkvijverstraat inclusief schoolomgeving en tussen Diederik Van Beverenlaan en E. Van de Veldelaan

Timing project
 • Jury: 3 jun 2024
Bouwheer

Gemeentebestuur Beveren

Contactpersoon Bouwheer

Bart Van Zele

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Honorarium

Ereloon masterplan 70.000 euro excl. BTW. De gemeente verwerft de intellectuele rechten van het masterplan. Opmetingsplannen, archeologisch onderzoek en het beheersplan erfgoed zijn niet inbegrepen in de opdracht

Vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten