Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Visiebundel © ndvr, PLUS office architects

Laureaat: ndvr, PLUS office architects

De studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Ruisbroek, met inbegrip van een geïntegreerde studie naar scenario’s voor financiële haalbaarheid van de realisatie, werd gegund aan de tijdelijke vereniging PLUSOFFICE architects, Endeavour, bijgestaan door mobiliteitsexpert Anyways en financieel-technisch expert Blue Strategy.

In de stationsomgeving van Ruisbroek kondigen grote stedelijke infrastructuren Brussel aan. Samen met een overmaatse mobiliteitsinfrastructuur contrasteren deze scherp met het lokale karakter en de kleinschaligheid van de dorpskern. Het ontwerpteam stelt een stevig, samenhangend pakket van ingrepen voor om Ruisbroek hechter, waardevoller, groener en duurzamer te maken.
Aansluitend bij de herinrichting van de sluis en de geplande bruggen over het kanaal herdenken de ontwerpers in eerste instantie het mobiliteitsknooppunt. Zodra de sluisbrug voor wagens verdwijnt, zal de huidige infrastructuur in de stationsomgeving maximaal gewaardeerd en hergebruikt worden, of waar mogelijk afgebroken, om het lokaal, interlokaal en regionaal verkeer efficiënt, veilig en aangenaam te laten verlopen. Verplaatsingen met de fiets worden belangrijk. Er zal ook een oost-west landschapsverbinding worden gerealiseerd tussen de Zennevallei en de Zuunbeekvallei: een bovenlokale ambitie, die mede door een opeenvolging van publieke ruimtes vanaf de kerk van Ruisbroek tot het kanaal zal worden gerealiseerd.

Voor de ontwerpers wordt de stationsomgeving de spil van een nieuwe dynamiek in een karaktervol Ruisbroek. Kerk- en stationsplein worden als één publieke ruimte opgevat. Het station van Ruisbroek, dat deel uitmaakt van het GEN (Gewestelijk ExpresNet), wordt uitgebouwd tot een aantrekkelijke, comfortabele opstapplaats voor functionele en recreatieve verplaatsingen tussen Brussel en de groene rand. Er wordt ingezet op multimodaliteit en een parkeerstrategie. In de stationsomgeving komen nieuwe, kernversterkende ontwikkelingen en programma’s. Het stationsplein wordt onthard en zal ook fungeren als een waterbuffervat met toekomstbomen. Er zal ook gezocht worden naar een programma dat de relatie tussen de dorpskern van Ruisbroek en de metropolitane rand rond Brussel, alsook de link tussen Ruisbroek en de bedrijvenzones rondom, kan versterken.

Er worden woonprogramma’s uitgerold die complementair zijn aan het huidige en toekomstige woonaanbod. Op de Tourex site wordt onderzocht wat een vernieuwend woonprogramma kan betekenen voor de stationsknoop, een project dat inzet op collectiviteit en maximaal wonen zonder auto.

Het ontwerpteam kiest voor de uitwerking van het masterplan voor dialoog met de opdrachtgevers (de gemeente, de provincie, de NMBS en Infrabel), de toekomstige gebruikers en de buurt, en voor een testing-by-doing benadering voor de toekomstige publieke ruimte.

Sint-Pieters-Leeuw OO4109

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de stationsomgeving van Ruisbroek, met inbegrip van een geïntegreerde studie naar scenario’s voor financiële haalbaarheid van de realisatie

Status project
Genomineerden