Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Sitefoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk ©Tim Van de Velde

Luchtfoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Luchtfoto projectsite OO4106 Magdalenazwembad Kortrijk

Projectomschrijving

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, houd rekening met de specifieke selectiecriteria (en de inhoud van het portfolio).

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen, is een creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool met campussen in Brugge en Kortrijk. Ze biedt inspirerende en faciliterende leer- en leefomgevingen voor de studenten, de medewerkers, de alumni en de (lokale) economische en sociale partners. Onze kernwaarden, Serve – Empower – Care, proberen we elke dag in de praktijk te brengen. We zorgen voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Howest heeft in de afgelopen acht jaar gestreefd naar een centralisatie van de campussen, om er geïntegreerde leef- en leeromgevingen te creëren. In Kortrijk heeft Howest met die bedoeling recent de campus Kortrijk Weide verder uitgebreid met een lesgebouw The Penta, en klaargemaakt voor de toekomst met de renovatie van enkele andere gebouwen. Het sluitstuk van de hervorming van campus Kortrijk Weide, die in totaal een tiental les- en andere gebouwen omvat, wordt de herinrichting van het centraal gelegen voormalige Magdalenazwembad tot het kloppend hart van de campus.

Het Magdalenazwembad, een gebouw met ca. 3.200m² bruto vloeroppervlakte, opgericht in de jaren 1960, is een beschermd monument en was tot februari 2019 als zwembad in gebruik. Howest wil dit gebouw een nieuw leven geven door het resoluut maar met respect voor de geschiedenis te renoveren en kwalitatief opnieuw in te richten, ten dienste van (en op maat van) de student en de omgeving. Howest wenst een aantal functies in het gebouw onder te brengen die van de campus een geïntegreerde, faciliterende en inspirerende omgeving maken, en wenst deze functies ook open te stellen voor buurtbewoners en anderen. Het gaat om:

 • een restaurant voor studenten en bezoekers, voor 600 maaltijden per dag
 • een bibliotheek met stille werkruimtes en concentratiewerkplekken, projectruimtes en vergaderzalen
 • een ontspannings- en activiteitenruimte voor de community van internationale studenten
 • polyvalente zalen en een kleine aula voor studentenorganisaties en gebruik door derden
 • een conciërgewoning en een aantal logistieke nevenfuncties.

Met deze invulling zal het Magdalenazwembad een zinvolle maar ook noodzakelijke aanvulling vormen op de andere gebouwen van de campus, die een meer opleidingseigen en/of dienstengericht karakter hebben. Dit gebouw zal dan ook, nog meer dan de andere, studenten over de opleidingen heen samen met derden verwelkomen en daardoor de bruisende leefgemeenschap van Howest kenmerken. 

Het gebouw is gelegen in een groene long in de stad en kenmerkt zich door een open en verwelkomende structuur, met een wijds uitzicht over de omgeving. Dit karakter wenst Howest meer dan ooit te bewaren en te versterken. Het toegankelijke ontwerp van het gebouw dient immers de doelstellingen van Howest te bekrachtigen om zich op een open manier te positioneren in een diverse maatschappij, en met een creatieve en gastvrije blik haar kernwaarden te realiseren.

Het Magdalenazwembad is een bekend gebouw in het Kortrijkse patrimonium, vooral door de kenmerkende vorm en gevels. Howest heeft in 2020 reeds een herbestemmingsonderzoek laten uitvoeren en wenst– met respect voor enkele karakteristieke ‘zwembad-eigen’ elementen en met minimale ingrepen – het gebouw te herbestemmen tot een studentgerichte plek.

Howest wil dit gebouw consolideren en opnieuw een rol laten spelen op de campus. Ze heeft niet de intentie om dit beschermd erfgoed tot in het kleinste detail te restaureren, maar zet eerder in op maximaal hergebruiken van materialen en ruimtes. Howest richt zich daarvoor tot creatieve ontwerpers die mogelijkheden zien met beperkte ingrepen.

Inbegrepen in de opdracht en het ereloon

 • architectuur
 • restauratie (op basis van het herbestemmingsonderzoek)
 • stabiliteit
 • EPB en verslaggeving
 • binneninrichting (vast meubilair)

Niet inbegrepen in de opdracht en het ereloon

 • los meubilair
 • veiligheidscoördinatie
 • omgevingsaanleg
 • akoestiek
 • speciale technieken
 • asbestsanering
 • inrichting restaurant en industriële keuken

Selectiecriteria

Voor de restauratieve werken aan het monument wil de opdrachtgever een beroep doen op de erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de procedure via oproep of een onderzoekspremie of een premie op basis van een meerjarenpremieovereenkomst van de Vlaamse overheid. Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Voor dit project wordt dan ook een ontwerper aangesteld volgens een aangepaste Open Oproep procedure.

Concreet betekent dit dat de kandidaat-inschrijvers in hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere erfgoedproject moeten aantonen aan de hand van minstens de elementen uit artikel 11.5.2. van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot kwaliteit:

1° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen:

 • de relevante studie- en beroepskwalificaties;
 • de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;
 • een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren

2° de ontwerpopdracht houdende de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen wordt minstens gegund op basis van de aangepaste gunningscriteria, zoals hieronder beschreven (zie gunningscriteria).

Gunningscriteria

 1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek, en dit 
  a. in een ruim maatschappelijk kader;
  b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruikers;
  c. in relatie tot het erfgoed/monument.
 2. aandacht voor de globale aanpak van duurzaamheid
 3. De raming en kostenbeheersing van de projectkost, met vermelding van welke diensten geleverd worden voor het vooropgestelde honorarium,
 4. De projectfasering en realisatietermijn, en de visie op de werfopvolging

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 6 / 2 / 2 / 2 .

Kortrijk OO4106

Volledige studieopdracht voor de herontwikkeling van het Magdalenazwembad te Kortrijk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • archipl architecten cvba, denc-studio
 • a2o-architecten bv, Bressers Architecten bv
 • Architectenbureau Maarten Dobbelaere, Civic
 • Dertien12
 • Patine Architecten, Trans architectuur I stedenbouw
Locatie bouwplaats

Sint-Martens-Latemlaan 1, 8500 Kortrijk
Het gebouw ligt in het midden van de campus Howest Kortrijk Weide, naast het nieuwe onderwijsgebouw The Penta en tegenover het gerenoveerde “gebouw A”, het oorspronkelijke PIH-instituut.

Timing project
 • Selectievergadering: 22 apr 2021
 • Jury: 19 okt 2021
Bouwheer

Hogeschool West-Vlaanderen (Howest)

Contactpersoon Bouwheer

Dieter Dobbelaere

Contactpersoon TVB

Annelies Augustyns

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

€3.840.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Algemene ereloonvork : 10%  - 12% (excl. btw)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten
Selectiebeslissing