OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

OO4102 visiebundel ©Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

Laureaat: Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers

Met de renovatie van het Technicum 4 zal de Universiteit Gent opnieuw een van de vijf laboratoriumgebouwen een nieuwe bestemming hebben gegeven en deze campus tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai tot een toegankelijke universiteitssite hebben omgevormd. Het team rond Havana architectuur, Karuur architecten bvba, S.E.A. Servais Engineering Architectural, Wim Cuyvers gaat uiterst conserverend te werk en bevraagt de huidige visie op energiebesparing in relatie tot het koolstofbudget van het bestaande.

Nadat drie andere gebouwen van de cluster van vijf laboratoriumgebouwen voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen al nieuwe universitaire functies kregen, is nu Technicum Blok 4 aan de beurt en dit in functie van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw enerzijds, en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen anderzijds. Dit voormalige laboratorium voor machines en machinebouw uit 1936 is een rationeel staalskelet met 24 traveeën en bakstenen gevels ontworpen door professoren Jean-Norbert Cloquet en Gustave Magnel. Door in de koptraveeën trappenhuizen en liften onder te brengen wordt de ontsluiting logischer georganiseerd. De ruimten kunnen flexibel benut worden voor de onderzoeks- en atelierwerking.

Niet alleen gaf een studentenprotest in 2017 aanleiding tot het project en de locatiewissel van beide vakgroepen, er is ook de vraag om het gebruik van het gebouw mee vorm te geven. Het bestaande casco vormt een ideale basis. Dat neutrale volume staat open voor een divers gebruik vandaag en in de toekomst. Het ontwerpteam ziet het gebouw als een reeds uitgegeven koolstofbudget dat maximaal benut moet worden: behalve het casco ook de trappen, de tegelvloeren, de deuren, het beslag en ook de stalen ramen. De grote hal met de sheddaken willen de ontwerpers isoleren, maar in zijn openheid behouden om de mogelijkheden ervan te vrijwaren en hem als de meest publieke plek steeds opnieuw tijdelijk te kunnen invullen.

Om de lege aerodynamicatoren te kunnen gebruiken stelt men voor er een nieuw torenvolume tegenaan te bouwen. De nieuwe toren moet in het rijtje Technicumgebouwen passen als een waardige nummer 6: een ingenieus gebouw geconcipieerd naar de huidige klimaatinzichten, met hout als hernieuwbaar bouwmateriaal waarin koolstof is opgeslagen.

In de omgeving, het grote bouwblok tussen de Vooruit en de Sint-Pietersabdij, is doorwaadbaarheid van belang. De oude kerkwegel zal in ere worden hersteld. De Scheldekade wordt geactiveerd door de gelijkvloerse traveeën te openen met beglaasde poorten.

Gent OO4102

Volledige studieopdracht voor de renovatie en herbestemming van Technicum 4 voor onderzoeks- en atelierwerking van de vakgroepen Architectuur en Stedenbouw, en Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (gebouw en omgeving)

Status project
Genomineerden