OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_DDesign_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_DDesign_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_sitefoto_©Michiel De Cleene

OO3601_Gent_Design_Museum_luchtfoto_ ©GDI-Vlaanderen

OO3601_Gent_Design_Museum_luchtfoto_ ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

logo Design Museum Gent

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit, zie belangrijke opmerking onderaan.

Het Design Museum Gent, het enige designmuseum in Vlaanderen, is gelegen midden in het historische centrum van de stad Gent.

De infrastructuur van Design Museum Gent omvat drie gebouwdelen: het stadspaleis Hotel de Coninck (18de eeuw) aan de Jan Breydelstraat, met de hoofdingang, de museumshop en ca. 480 m2 expositieruimte; een vleugel uit 1992 met ca. 1.900 m2 expositieruimte; en Huis Leten (16de-eeuwse kern) aan de Drabstraat (kantoren). De realisatie van een nieuwbouwproject op het braakliggend terrein aan de Drabstraat moet de puzzel van het gebouwencomplex vervolledigen: de nieuwe vleugel zal het sluitstuk van het museum vormen, de bestaande gebouwen met elkaar verbinden en zowel samen met het museum als autonoom functioneren.  

Designmusea zijn overal ter wereld in transitie. Ze nemen meer dan ooit de rol op om het belang van design binnen een snel veranderende samenleving uit te dragen. Ook Design Museum Gent wil zich sterker positioneren als ‘driver for change’, zich maatschappelijk verankeren en onderzoeken hoe de veranderende rol van de designer (en zijn discipline) een plaats kan krijgen in de werking. Samen met het groeiende aantal spelers op het gebied van design, en vanuit een sterk geloof in de verknoping van het erfgoedveld met andere sectoren, willen we de Belgische designcultuur versterken. De collectie is daarbij onze grote troef.  

De nieuwe vleugel willen we gratis toegankelijk maken en zien we als een ‘derde ruimte’, tussen de publieke ruimte en het museum. Hij zal ons ruimte bieden voor cocreatie en connectie, voor tentoonstellingen, workshops, lezingen en debatten, horeca en een shop, en zal ons in staat stellen onze rol van gastheer naar de creatieve sector te vervullen. Ook zal hij bezoekers, dankzij het concept van ‘smart museum’, de keuze bieden tussen twee snelheden van kennismaking met de collectie: op een laagdrempelige, directe manier in de nieuwe vleugel door het inzetten van digitale technologieën (3D, VR/AR), en diepgaander via grotere thematische tentoonstellingen dieper in het gebouw. Met DING! (Design in Gent) her-denken we het concept ‘museum’ en krijgen ontwerpers, makers en denkers van vandaag een centrale plek. Dit museum 3.0 wordt een ‘community sense-making museum’, een participatief en interactief museum, waar technologie een belangrijke component zal zijn en waar het onderscheid tussen gebruikers en producenten vervaagt. We werken samen met de creatieve industrieën en creëren een fysieke hub, waardoor we bijdragen aan de creatieve stad. 

De nieuwe vleugel wordt een forse fysieke uitbreiding van het museum van zo’n 2.000 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) in de Drabstraat, op een terrein van ca. 372 m2. De horeca op het gelijkvloers zal een rechtstreekse toegang hebben tot de prachtige historische binnentuin en in de shop en horecazaak op het gelijkvloers wordt volop de kaart van Belgisch design getrokken  

Het nieuwbouwproject impliceert een noodzakelijke gedeeltelijke restauratie van de beschermde panden en een verzorgde aansluiting van nieuw op oud. Dit betreft de zij- en achtergevel en de koetsingang van Huis Leten aan de Drabstraat en de zuidelijke gevel aan de historische binnentuin. De ontsluiting en bereikbaarheid van de oude gebouwen zijn door het nieuwbouwproject te verbeteren. 

Design Museum Gent, Stad Gent en sogent wensen een multifunctioneel gebouw te realiseren met kwaliteitsvolle en duurzame architectuur, uitgevoerd binnen het voorziene budget. Het ontwerp moet uiting geven aan de identiteit van het museum, met een positieve, eigentijdse uitstraling die past in het Gentse stadsbeeld. Gezien de locatie in het centrum van de stad wordt een beeldbepalend gebouw verwacht dat, in de zin van goed design, doordacht is op het vlak van materiaalkeuze, duurzaamheid, gebruikte technieken, efficiëntie, toegankelijkheid, en dat de juiste vorm en uitstraling heeft. 

De nieuwe vleugel dient zich enerzijds in te passen in het waardevolle, historische stadsweefsel, de directe omgeving van de Drabstraat – Jan Breydelstraat en de ruimere omgeving van de Gras- en Korenlei. Anderzijds dient hij, als een hedendaags landmark, het Design museum Gent, de stad Gent en Vlaanderen op de kaart te zetten. 

De inrichting van de nieuwe vleugel (bookshop, balie, …)  en de inrichting van de ingangszone aan de hoofdingang in Hotel De Coninck (onthaal, vestiaire, …) zijn twee voorwaardelijke gedeelten van de opdracht. De opdrachtgever heeft het recht deze voorwaardelijke gedeelten al dan niet te bestellen. 

De erelonen

 • 12,50% (excl btw) voor de nieuwe vleugel aan de Drabstraat 10 en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel De Coninck, inclusief architectuur, restauratie, stabiliteit, technische uitrusting en epb-verslaggeving, exclusief inrichting, 
 • 12,50% voor het voorwaardelijke gedeelte voor de inrichting van de nieuwe vleugel (bookshop, balie, …)
 • 12,50% voor het voorwaardelijke gedeelte voor de herinrichting van de inkomzone van de hoofdingang in Hotel De Coninck (onthaal, vestiaire, …) 

Gunningscriteria 

 1. de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek: 
  a. in een ruim maatschappelijk kader 
  b. meer functioneel toegepast op de praktische eisen van de gebruiker
  c. in relatie tot het erfgoed/monument 
 2. de procesgerichtheid, de procesbereidheid en de visie op de werfopvolging  
 3. de duurzaamheid  
 4. de raming van de bouwkost 
 5. de kostenbeheersing van de bouwkost  
 6. de vermelding van welke diensten geleverd worden voor het vooropgestelde honorarium. 
 7. de realisatietermijn 

Het gewicht van de respectievelijke criteria is als volgt vastgesteld: 4 / 3 / 2 / 2 / 3 / 1 / 1.

Project binnen het Onroerenderfgoedbesluit

Voor de restauratieve werken aan het monument wil de opdrachtgever een beroep doen op de erfgoedpremies hoger dan 50%, volgens de bijzondere procedure van de Vlaamse Overheid. Hiervoor dient voldaan te worden aan het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Voor dit project wordt dan ook een ontwerper aangesteld volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep.

Concreet betekent dit dat kandidaat inschrijvers in hun portfolio hun deskundigheid voor dit bijzondere erfgoedproject dan ook moeten aantonen aan de hand van minstens de elementen uit artikel 11.5.2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met betrekking tot kwaliteit:

1° bij de aanstelling van ontwerpers en uitvoerders wordt minstens rekening gehouden met de volgende elementen:

a) de relevante studie- en beroepskwalificaties;

b) de algemene deskundigheid met betrekking tot de specifieke projectopdracht;

c) een vermelding van het gedeelte van de opdracht dat de ontwerper of uitvoerder minstens in eigen beheer zal uitvoeren;

2° de ontwerpopdracht houdende de opmaak van beheersplannen, de voorafgaande onderzoeken, en de beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten aan beschermde goederen en erfgoedlandschappen wordt minstens gegund op basis van de aangepaste gunningscriteria zoals hierboven beschreven (zie gunningscriteria)

 

Gent OO3601

Volledige studieopdracht voor de uitbreiding van het Design museum Gent met een nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijbehorende restauraties aan Huis Leten en Hotel De Coninck

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Carmody Groarke, RE-ST, Trans architectuur I stedenbouw
 • Alan Baxter Ltd, Assemble Design Ltd, Czvek Rigby
 • aNNo architecten, FELT architectuur & design, MONADNOCK
 • BEL ARCHITECTEN BVBA
 • Office Kersten Geers David Van Severen
Locatie bouwplaats

Drabstraat, 9000 Gent

Timing project
 • Selectievergadering: 18 okt 2018
 • Eerste briefing: 14 dec 2018
 • Tweede briefing: 7 feb 2019
 • Indienen: 30 apr 2019
 • Jury: 23 mei 2019
Bouwheer

Sogent

Contactpersoon Bouwheer

Brenda Schotte

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Extern jurylid

Adinda Van Geystelen

Budget

€5.515.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

12,50% (excl. btw) inclusief architectuur, restauratie, stabiliteit, technische uitrusting en epb-verslaggeving, exclusief inrichting. Voorwaardelijk gedeelten: 12,50%

Vergoeding ontwerpers

€25.000 per kandidaat, 5 weerhouden kandidaten

Downloads

Lijst_kandidaten_3601
Selectieverslag OO3601