Projectomschrijving

Wommelgem is een dorp met een uitgesproken landelijk karakter, gelegen in het Schijnbekken, in de provincie Antwerpen. De gemeente telt 12.785 inwoners. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Vzw Emmaüs wenst de huidige site van woonzorghuis Sint-Jozef, in het centrum van de gemeente, een nieuw elan te bezorgen door de realisatie van een nieuw lokaal dienstencentrum en de vernieuwing van 40 woongelegenheden. Dit moet gebeuren op de bestaande site van het huidige woonzorgcentrum, via nieuwbouw, afbraak en mogelijk een lichte verbouwing.

In de eerste plaats wil vzw Emmaüs de buurtwerking ontwikkelen vanuit het lokaal dienstencentrum De Wimilingen. Via tal van activiteiten moet het dienstencentrum een magneetfunctie vervullen voor de buurt. Het moet maximaal toegankelijk zijn en uitgerust met een polyvalente zaal, een cafetaria en restaurant met afwerkingskeuken, vergaderzaaltjes en een aparte ingang.

De 40 residentiële woongelegenheden moeten zo flexibel mogelijk zijn, met aandacht voor privacy en leefgroepwerking. Net als in de woonzorghuizen Ten Kerselaere, Hof van Arenberg, Ambroos en De Buurt, wil Emmaüs hier het concept van kleinschalig genormaliseerd wonen toepassen. Er wordt gedacht aan verschillende kleinere entiteiten van een tiental bewoners, ondergebracht in een overkoepelend organisatiemodel.

De individuele kamers, van circa 28m² netto-oppervlakte, met aparte sanitaire cel inclusief douche, zijn gegroepeerd per tien. Dit model kan veertig ouderen met complexe chronische aandoeningen, voornamelijk dementie, een comfortabele en huiselijke woonomgeving bieden in vier clusters, die samen een nieuwe thuis vormen.

Na realisatie van beide projecten zal een gedeelte van het huidige gebouw afgebroken moeten worden. De 35 resterende wooneenheden zullen vervangen worden na 2030. Een langetermijnvisie over de ontwikkeling van de volledige site vormt daarom het laatste deel van de opdracht.

In architecturaal opzicht bestaat de uitdaging erin, een bouwprogramma op de site te realiseren dat de buurtwerking stimuleert, toegankelijkheid maximaliseert en tegelijkertijd optimaal wonen, zorgen, leven én welzijn mogelijk maakt, zowel vanuit het oogpunt van de bewoners als vanuit het oogpunt van de exploitatie van zorg. Sint-Jozef wil als woonzorghuis een sterke positie innemen in de zorgzame buurt. Het gebouw moet een baken zijn, een magneet voor de buurt en het dorp.

Wommelgem OO3504

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van het lokaal dienstencentrum Wimilingen en vervanging van 40 woongelegenheden van het woonzorgcentrum Sint Jozef, met afbraak van een deel van de huidige infrastructuur en lange termijnvisie op de volledige ontwikkeling van de site

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Hideyuki Nakayama, LIST
  • Havana architectuur
  • LAVA architecten
Locatie bouwplaats

Kruizemunt 15, 2160 Wommelgem

Timing project
  • Selectievergadering: 19 apr 2018
  • Eerste briefing: 17 mei 2018
  • Tweede briefing: 14 jun 2018
  • Indienen: 31 aug 2018
  • Jury: 6 sep 2018
Bouwheer

vzw Emmaüs

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€4.410.783 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Globaal ereloon tussen 8 % en 10 % voor architectuur, stabiliteit en technieken

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 3 weerhouden kandidaten (met beperkte offerte)

Downloads

Lijst_kandidaten_3504.pdf
OO3504_selectiebeslissing.pdf