OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat

OO3404_Affligem Abdijstraat ©Michiel De Cleene

OO3404_Affligem Abdijstraat luchtfoto

OO3404_Affligem Abdijstraat luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De abdij van Affligem is een van de belangrijkste bakens van de streek. Ze getuigt van een rijke, tumultueuze geschiedenis. Ze is de enige Vlaamse benedictijnenabdij die bijna duizend jaar na haar stichting nog steeds door benedictijnen wordt bewoond. De abdijgemeenschap ontvangt individuele bezoekers die de rust van de abdij opzoeken voor studie of bezinning. Op de abdijsite bevindt zich ook een voormalige hoeve waarin het religieus centrum, een jeugdheem, een taverne en een cultureel centrum zijn ondergebracht.

De hopvelden aan de voet van de abdij getuigen nog van het rijke hopverleden van de streek. Tot 1940 werd het Affligem-bier binnen de abdijmuren gebrouwen door Affligemse monniken en werd er ook kaas gemaakt op de site. Sindsdien worden het brouwen en kaasmaken uitbesteed.

De abdij van Affligem ligt op de grens van de bebouwde kern van Affligem en het openruimtegebied. Van hieruit vertrekken verschillende wandel- en fietsroutes, waaronder het Roofridderspad, de Kluiswandeling, de Hoppetocht en de Faluintjesstreekroute.

Het project wordt opgedeeld in verschillende deelprojecten:

Deelproject 1: Masterplan voor de abdijsite.

De grandeur van de abdij moet hersteld worden. De abdij moet versterkt worden in haar rol als belangrijke toeristische aantrekkingspool en als toegangspoort voor het hele gebied. Hierdoor kan ze een belangrijke hefboom vormen voor de streek en talrijke opportuniteiten bieden voor de lokale economie, het toerisme en de recreatie.

Er dient nagedacht te worden over de bestemmingsontwikkeling van de abdij en haar bijgebouwen (rekening houdend met het feit dat de huidige bewoners er willen blijven wonen).

Deelproject 2: Gebiedsvisie abdijlandschap

De opdrachtgever vraagt om voor het omliggende landschap een gebiedsvisie op te maken waarin aangegeven wordt welke landschappelijke ingrepen wenselijk zijn om bij te dragen aan de uitstraling, herkenbaarheid en zichtbaarheid van de abdijsite. De abdij moet weer een landmark worden.

Deelproject 3: Inrichtingsplan Abdijstraat en publieke ruimte

De Abdijstraat en de bijbehorende publieke ruimtes worden in de nabije toekomst heraangelegd.  Hiervoor dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden dat bijdraagt aan de opwaardering van de abdijsite. Het gaat meer bepaald om de Abdijstraat zelf, de onthaalpleinen voor de abdij en de cluster van bijgebouwen, de parkings en de toegangspoorten tot de site (kruispunten van de Abdijstraat met de Langestraat en met de Affligemdreef). De heraanleg moet de ontwikkeling van toekomstige functies ondersteunen.

Deelproject 4: Fasering

De opdrachtgever vraagt om een scenario te ontwikkelen voor de uitvoering van de verschillende deelprojecten (heraanleg van de straat en de publieke ruimte en de bestemmingsontwikkeling van de abdij en haar bijgebouwen). 

Affligem OO3404

Volledige studieopdracht voor de opmaak van (1) een masterplan voor de abdij van Affligem en haar omgeving en (2) een inrichtingsplan voor de heraanleg van de Abdijstraat en de publieke ruimte van de abdijsite

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Architectuur Atelier ARAT, BUUR Bureau voor Urbanisme
  • Bailleul Ontwerpbureau, Buro voor vrije ruimte - vof Vermander & Van Mol
  • OKRA Landschapsarchitecten bv
  • OMGEVING
Locatie bouwplaats

Abdijstraat 6, 1790 Affligem

Timing project
  • Selectievergadering: 6 nov 2017
Bouwheer

Gemeentebestuur Affligem

Contactpersoon Bouwheer

Koen Surdiacourt

Contactpersoon TVB

Oda Walpot

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

€1.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Opmaak masterplan: €40.000 excl. btw - Ereloonvork inrichting publieke ruimte: 5% – 8%exc. btw

Vergoeding ontwerpers

€5.000 exclusief BTW per kandidaat – 4 kandidaten

Downloads

Selectiebeslissing 3404
Lijst kandidaten 3404