Projectomschrijving

Sint-Martens-Latem, ten zuiden van de stad Gent, kenmerkt zich door zijn ligging aan de Leie en het groene karakter. Je vindt er nog lommerrijke dreven, veelal onverhard, en mooie, grote privé-eigendommen, veelal gebouwd door gerenommeerde architecten. Door de verwerving van strategisch gelegen eigendommen streeft het bestuur naar behoud en, waar nodig, herstel van het groene karakter van de gemeente.

Sint-Martens-Latem wordt, mede op basis van zijn kunsthistorisch verleden (zie historische kunstenaars zoals Fritz Van den Berghe, Gust De Smet, Georges Minne e.a.), ook beschouwd als een cultuurgemeente. Dit moge onder meer blijken uit de drie aanwezige musea, maar bijvoorbeeld ook uit de gemeentelijke culturele prijzen voor poëzie, koormuziek en fotografie en de verschillende socio-culturele verenigingen en activiteiten.

Het gemeentelijk patrimonium is eerder kleinschalig en verspreid over de gemeente, waardoor men een fijnkorrelige structuur bekomt. Het bestuur betracht soberheid als instrument om de natuurlijke troeven te benadrukken. Met bijzondere aandacht voor het gemeentelijk DNA streeft het bestuur van deze buitengebied gemeente er naar om een duidelijk onderscheid te behouden met de nabijgelegen steden Gent en Deinze.

In het culturele leven speelt de gemeentelijke bibliotheek een steeds prominentere rol. Het is niet alleen meer een plek waar men een boek uitleent: je vindt er bijvoorbeeld ook audiovisuele materialen. Daarnaast organiseert de bibliotheek zelf verschillende activiteiten zoals de jeugdboekenweek, auteurslezingen voor jeugd en volwassenen, klasbezoeken, ondersteuning van leesclubs of workshops ICT, en werkt ze mee aan andere activiteiten van de gemeentelijke culturele dienst. De bibliotheek is meer dan een stapelplaats van boeken. Ze is een echt trefpunt, een ontmoetingsplaats van de lokale gemeenschap.

De infrastructuur van de bibliotheek is evenwel niet mee gegroeid en dient te worden aangepakt om tegemoet te komen aan de behoeften van bezoekers, personeel en activiteiten. Het huidige bibliotheekgebouw ligt op een site waar ook de gemeentelijke basisschool gevestigd is. Deze school herbergt ook een filiaal van de Academie voor muziek, woord en dans van de stad Deinze, die de accommodaties gebruikt buiten de reguliere lestijden van de basisschool.

Het is niet alleen van belang dat de nieuwe bibliotheek beantwoordt aan de behoeften die haar hedendaagse werking vereist, ze moet ook ook maximaal geïntegreerd worden in de andere functies die op deze site van ‘levenslang leren’ vervuld worden. Gelet op de beperkte beschikbare ruimte is het van belang te streven naar mogelijke synergieën tussen de verschillende functies op deze site.

Sint-Martens-Latem OO3204

De volledige studieopdracht voor het bouwen van een bibliotheek te Sint-Martens-Latem.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Office Kersten Geers David Van Severen
  • Cristina Díaz Moreno & Efrén García Grinda
  • Havana architectuur
  • Raamwerk
Locatie bouwplaats

Latemstraat 80, 9830 Sint-Martens-Latem

Timing project
  • Selectievergadering: 26 okt 2016
  • Eerste briefing: 10 nov 2016
  • Tweede briefing: 8 dec 2016
  • Indienen: 9 mrt 2017
  • Jury: 6 apr 2017
Bouwheer

Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem

Contactpersoon Bouwheer

Jef Van den Heede

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

Investeringsbedrag bibliotheek: €1.350.000, investeringsbedrag omgevingsaanleg: €150.000,00 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Architectuur, stabiliteit en technieken: 11,00 % - 12,50 % (van toepassing op het investeringsbedrag van het gebouw), omgevingsaanleg: 7,50 %- 9,50 % (van toepassing op het investeringsbedrag van de omgevingsaanleg)

Vergoeding ontwerpers

€8.500 excl BTW / 4 kandidaten

Downloads

Kandidaten_3204.pdf