OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_locatie ©Tim Van de Velde

OO2808_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2808_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Edegem wil een vrijetijdscentrum bouwen dat de wegwijzer vormt in vrijetijdsbeleving. Het is een open huis dat uitnodigt tot samen zijn en samen doen. Het is de plaats waar iedereen kan binnen springen om te genieten, te leren, te lezen en te beleven. Kernwoorden van onze visie zijn : (1) ontmoeten en beleven, (2) toegankelijkheid, wegwijs maken, informatieknooppunt, (3) ondersteunen en samen doen, (4) openheid en lage drempel.

 

Het hart van het vrijetijdscentrum is een hedendaagse bibliotheek. Daarnaast zal het vrijetijdscentrum een ruim vrijetijdsaanbod aanbieden. Dit gebeurt onder de vorm van een unieke vrijetijdsbalie waar je met alle mogelijke vrijetijdsvragen terecht kan. Het vrijetijdscentrum biedt ook een antwoord aan de behoeften van verenigingen; het kent een aantal kleine of grote vergaderzalen en een kleine aula waar vergaderingen, lezingen, workshops, culturele muzikale voorstellingen en/of films kunnen georganiseerd worden; maw een plek waar creatievelingen zich kunnen uitleven. Het vrijetijdscentrum wordt ook het gemeentelijk hart voor kunstenaars. Kunstenaars kunnen hier terecht voor hun exposities. In het lees- en beleefcafé, met zicht op de te behouden tuin komt men tot rust.

Het nieuwe vrije tijdscentrum zal een aantal gemeentelijke diensten bundelen die op dit moment verspreid in de gemeente liggen: De bibliotheek (zowel hoofd- als filiaal), de dienst cultuur en vrije tijd, het tentoonstellingshuis Hellemans, de jeugddienst en de sportdienst. Het betreft in totaal een 15tal personeelsleden die hier een nieuwe werkplek zullen vinden.

Het nieuwe vrijetijdscentrum vindt een stek in het centrum van de gemeente. Op de site bevindt zich reeds Huis Hellemans, dat vandaag tentoonstellingsruimte aanbiedt voor kunstenaars. De site is gesitueerd in een beschermd dorpszicht en wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van een oude burgerswoning, een pastorij en een omgeving van historische tuinmuren met ingesloten tuinen. Dit maakt dat de plek een zekere rust uitstraalt, ook al ligt de site midden in het centrum. Naast de site is de gemeentelijke sporthal met cafetaria gevestigd, welke mogelijk een opportuniteit biedt in combinatie met het vrijetijdscentrum. Met de bouw van het nieuwe vrijetijdscentrum streeft Edegem naar een versterking van het dorpszicht waarbij het nieuwe gebouw de sereniteit en monumentaliteit van de plek versterkt. 

Het nieuwe vrijetijdscentrum (inclusief het bestaande tentoonstellingshuis Hellemans) zal maximum 1600m² groot zijn. De wens is dat dit vrijetijdscentrum een warme plek wordt waar één ieder zich welkom voelt. Deze visie moet in de architectuur vertaald worden. Daarnaast moet het nieuwe vrijetijdscentrum een doordacht logistiek concept kennen waarbij de verschillende functies op de plek sterk kunnen profiteren van elkaars nabijheid, doch waar nodig hun eigenheid blijven bewaren (bv afzonderlijk toegankelijk zijn op verschillende uren). Tot slot moet de inrichting van het vrijetijdscentrum flexibel zijn en voortdurend aan de noden van dat moment kunnen aangepast worden.

De ontwerper moet naast het ontwerp van een nieuw gebouw en de herinrichting van het bestaande Huis Hellemans, in eerste instantie een goed inrichtingsplan maken voor de site. De inplanting van het nieuwe vrijetijdscentrum, de eventuele koppeling met het bestaande huis Hellemans, de maximaal te behouden besloten tuin en de nieuw te ontwerpen publieke ruimte, waarbij een maximaal aantal parkeerplaatsen behouden blijft, zijn hierin de sleutelelementen.  

Edegem OO2808

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een vrijetijdscentrum met bibliotheek en de inrichting van de omliggende open ruimte te Edegem.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Marc Koehler Architects
  • aaa - architectuuratelier ambiorix
  • Cuypers & Q interprof. architectenvennootschap
  • LAVA architecten
Locatie bouwplaats

Terelststraat, 2650 Edegem
Hoek Terelststraat-Strijderstraat

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mei 2015
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 mrt 2016
  • In gebruikname: 1 jul 2017
Bouwheer

Gemeentebestuur Edegem

Contactpersoon TVB

Eva Amelynck

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€ 2.200.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Glob. ereloon: arch., stab. en techn (incl. akoestische studie, excl. verslaggeving EPB en veiligheidscoördinatie) 11% - 12% van de totale bouwkost. Inrichting open ruimte: 7,8% - 10% van de inrichting van de open ruimte. Andere opdrachten volgens offerte

Vergoeding ontwerpers

€ 7.500 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2808