OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_locatie ©Tim Van de Velde

OO2807_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

OO2807_luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De 'stadslob Oosteroever' van de stad Oostende is in volle transitie. Op de oosteroever worden via PPS-projecten ongeveer 1500 woongelegenheden gecreëerd, de duinen op Oosteroever, met hun erfgoed en natuurwaarden, worden ontsloten en de reconversie van de site van het voormalig militair hospitaal is quasi afgerond. 

Het bestaande stadsweefsel gevormd door de Opex/vuurtorenwijk en deze nieuwe ontwikkelingen worden door de barrière van de N34 Moreauxlaan/kusttram van elkaar gescheiden. De ruimte die gevormd wordt door de Moreauxlaan en de kusttram en de aanliggende terreinen bieden de potentie om uit te groeien tot een stedelijke schakel mits de juiste stedenbouwkundige ingrepen en het vinden van een voldoende draagvlak, zowel sociaal, cultureel, economisch, financieel...

De stad wil parallel met de ontwikkelingen op de oosteroever inzetten op de potenties van deze schakel door in te grijpen op de infrastructuur en stedelijke programmaelementen toe te voegen. Voor deze schakel wordt een verbeeldende visienota gevraagd aan het ontwerpteam. Op deze manier wil de stad een publiek gedragen ontwikkeling op gang trekken en laten evolueren tot een marktrijp concept. Via het proces van een haalbaarheidsstudie voor de opgemaakte visie wil de opdrachtgever een draagvlak creëren bij bevolking, betrokken overheden en marktpartijen om tot een realiseerbaar en financierbaar project te komen.

De stad ziet deze uitdaging als een opportuniteit voor een multidisciplinair team dat niet alleen sterk is in ontwerp maar tevens in staat is om een idee marktrijp te maken, dat verschillende voorstellen kan doorrekenen en de meerwaarde op diverse vlakken(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel, financieel, ...) kan duiden.

De opdrachtgever doet na de oplevering van de visie- en haalbaarheidsnota een beroep op het ontwerpteam voor de kwaliteitsbewaking. Deze prestaties gebeuren tegen een in de offerte op te geven uurloon voor bijkomende prestaties.

 

Oostende OO2807

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een visie- en haalbaarheidsnota en kwaliteitsbewaking voor het ontwikkelen van de Moreauxlaan en omgeving als een stedelijke schakel tussen de Opex/Vuurtorenwijk en de Oosteroever te Oostende.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • 51N4E bvba, Architecture Workroom Brussels
  • Agence TER (FRA)
  • BRIDGING ARCHITECTEN & INGENIEURS
  • Guust SELHORST, Studio Jorge Perea, Sweco Belgium BV
Locatie bouwplaats

Moreauxlaan, 8400 Oostende
Moreauxlaan + omgeving tussen Oosteroever en Vuurtorenwijk

Timing project
  • Selectievergadering: 10 dec 2014
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 mei 2015
Bouwheer

Stadsbestuur Oostende

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

nog niet bekend

Budget

€200.000 (incl. btw) (incl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€ 12.000 excl. btw per kandidaat - 4 kandidaten

Downloads

Lijst kandidaten OO2807