OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2802 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2802 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie

OO2208 Stadhuis Antwerpen realisatie ©Stijn Bollaert

Laureaat: Bureau Bouwtechniek, Hub , Origin Architecture & Engineering

Het stadhuis wordt een echt ‘huis van de stad’. De benedenverdieping en het Schoon Verdiep worden daarom (deels) opengesteld voor het publiek en alle schepenen en hun kabinetten komen weer onder één dak. Daarnaast was een grondige restauratie van gevels en interieurs noodzakelijk, en moest het gebouw naar comfort en energieprestaties klaar gemaakt worden voor de toekomst (BREEAM ‘Excellent’).

Deze doelstellingen luiden de tweede grote transitie van het historische stadhuis in. Enkel vergelijkbaar met de zeer omvangrijke transitie in de 19de eeuw waarin veranderingen werden aangebracht tot diep in de ruimtelijke beleving van het gebouw. Het is belangrijk de vragen en antwoorden van vandaag te situeren in de cadans van verandering die het gebouw in het verleden reeds onderging.

Ondanks de reikwijdte van de transitie in de 19de eeuw behield deze het stadhuis in een staat van ‘gelaagde samenhang’. Er zijn verschuivingen opgetreden, verbindingen werden herzien,
accenten werden anders gelegd. Voortbouwend op de geleding en de maatverhoudingen die in origine in de Florisstijl voor het stadhuis werden bepaald, werd een meer contemporaine neo-Vlaamse renaissance beleving gecreëerd. De oorspronkelijke structuur bleef echter leesbaar - ze werd letterlijk ‘voortgezet’ - en geldt tot op de dag van vandaag als de canon van het gebouw.

Om deze gelaagde samenhang in de voorliggende tweede grote transitie van het stadhuis te behouden en te versterken, is een aanpak nodig die vertrekt vanuit de essentie van het bestaande. Een architectuur die ontstaat uit de overtuiging dat het gebouw zélf zal aangeven wat het nodig heeft, en dat antwoorden op nieuwe vragen eigenlijk reeds in de historische structuur - de code van het gebouw - bescholen liggen.
De gevels en interieurs werden gerestaureerd met aandacht en respect voor de sporen van de tijd. Het gebouw onderging geen verjongingskuur, maar werd in waardigheid hersteld.

We herstelden de ruimtestructuur van de benedenverdieping zodat deze opnieuw een heldere ruimte wordt. Alle poorten kunnen weer open en de hoofdtoegang ligt opnieuw op de Grote Markt.

De tweede verdieping, die veel mensen nu niet kennen, maakten we even belangrijk als het Schoon Verdiep. Dat is nodig want hier werken straks ook schepenen en hun kabinetten. We ontwierpen 2 centraal gelegen, dubbelhoge ruimten – de vestibules – waarlangs veel daglicht binnenvalt en je een uitzicht op de wolkenhemel en op de prachtige historische campaniletoren zal hebben. De vestibules verlengen de ruimtelijke geleding van de onderliggende verdiepingen tot op het niveau van het nieuwe “Verlicht Verdiep”

Antwerpen OO2802

De volledige studieopdracht voor de restauratie en herinrichting van het stadhuis tot een hedendaags huis van bestuur te Antwerpen.

Status project