©Lens°Ass architecten

©Lens°Ass architecten

©BEL ARCHITECTEN BVBA, Ney & Partners

©BEL ARCHITECTEN BVBA, Ney & Partners

©Bilquin Serck architecten, Fernandez-Abascal Muruzabal Arquitectos

©Bilquin Serck architecten, Fernandez-Abascal Muruzabal Arquitectos

©explorations architecture

©explorations architecture

Laureaat:

OPEN OPROEP PROCEDURE STEDELIJK ZWEMBAD OOSTENDE STOPGEZET

Het stedelijk zwembad van Oostende is een ontwerp van de Oostendse architecten P. Felix en J. Tanghe en werd voltooid in 1978. Het zwembad is ingeplant in de nabijheid van het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen en neemt een groot gedeelte in van het oorspronkelijk plantsoen achter de Gaanderijen, uitgevoerd naar een ontwerp van de Franse architect C. Girault. De specifieke architectuur van het bestaande gebouw uit de jaren 1970 vormde expliciet het uitgangspunt voor de opdracht tot renovatie en uitbreiding, die werd gepubliceerd in het kader van de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers (editie 27). De opdrachtgever wenst een modern en duurzaam zwembadcomplex te realiseren, dat geschikt is voor de organisatie van zwemwedstrijden op nationaal niveau. Daarnaast dient een maximaal gebruik van de zweminfrastructuur voor diverse doelgroepen te worden gegarandeerd en het recreatief aanbod te worden verhoogd.

De opdracht bleek bijzonder complex. Geen van de ingediende voorstellen slaagde erin om zowel de bestaande erfgoedwaarde te bestendigen als te voldoen aan de bouwfysische en sporttechnische vereisten en de eisen op het vlak van exploitatie en beheer. De mogelijkheid van een grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad op de site werd door geen van de kandidaten overtuigend aangetoond. In overleg met de opdrachtgever werd vervolgens beslist om binnen de Open Oproep procedure een tweede ronde te organiseren, waarbij alle deelnemers werden uitgenodigd om tegen een vergoeding bijkomend ontwerpend onderzoek uit te voeren.

Tijdens het verdere verloop van het traject is evenwel bij de opdrachtgever de overtuiging gegroeid dat de renovatie en het openhouden van het bestaande zwembad, zowel om financiële als om technische redenen, moeilijk of niet haalbaar zijn. De visie op het toekomstige zwembad en de doelstelling voor de site aan de Koninginnelaan zijn nu dermate gewijzigd dat de stad Oostende een nieuwe invulling wenst te geven aan dit project. Hierdoor worden de essentiële bepalingen van de (bijkomende) opdracht binnen de gepubliceerde Open Oproep gewijzigd en is ook het uitgangspunt van een grondige renovatie niet langer van toepassing. Met het oog op de gelijke behandeling van alle marktspelers wordt de lopende procedure dan ook stopgezet.

Oostende OO2702

Volledige studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad in Oostende.

Status project
Genomineerden