2702_luchtfoto

2702_luchtfoto

Projectomschrijving

De selectiebeslissing kan op eenvoudig verzoek bekomen via bouwmeester@vlaanderen.be.

Het zwembad van Oostende is een ontwerp van de Oostendse architecten P. Felix en J. Thanghe en werd officieel geopend op 29 mei 1976. Onroerend Erfgoed heeft de site niet beschermd maar vindt de stijl (Engels brutalisme) bijzonder waardevol.

De inplanting van het zwembad is uniek. Het gebouw wordt geflankeerd door de Koningin Astridlaan, de beschermde Koninklijke  Gaanderijen (die het zwembad scheiden van de zeedijk, strand en zee) en het eveneens beschermde Thermae Palace Hotel. Bovendien is de site zelf gelegen op een bijzonder kapitale en uiterst zichtbare plaats in de stad. Het gebouw is een landmark aan de Belgische kust.

Het zwembad bestaat uit een buitenzwembadgedeelte met 25m bad, recreatie bad en een ligweide; en een binnenzwembadgedeelte met een 50m bad, instructiebad, kinderbad, bubbelbaden, glijbaan en een wellnesscentrum. Het gebouw is sterk verouderd, zowel op het vlak van infrastructuur, techniek (er wordt zeewater gebruikt) en wat de gebruiksmogelijkheden betreft. De totale oppervlakte van de site is 14.632 m² waarvan ongeveer de helft bebouwd. Er zijn jaarlijks gemiddeld 320.000 bezoekers.

De specifieke architectuur van het bestaande gebouw uit de jaren zeventig vormt expliciet het uitgangspunt voor deze opdracht. Hierop moet op een gepaste en kwaliteitsvolle manier worden aangesloten. De bestaande footprint van zowel de zwemgerelateerde als niet-zwemgerelateerde programmaonderdelen dient te worden geoptimaliseerd. Het nieuwbouwgedeelte van de gevraagde uitbreiding mag geen afbreuk doen aan het bestaande gebouw.

Een modern en duurzaam zwembadcomplex moet de mogelijkheid bieden om zwemwedstrijden in een 50m bad op nationaal niveau te organiseren. Daarnaast dient een maximaal gebruik van de zweminfrastructuur voor de diverse doelgroepen worden gegarandeerd en het recreatief aanbod worden verhoogd.

Om een maximale integratie in de omgeving te bekomen, is het noodzakelijk om het concept van de buitenbaden te herbekijken. Hierbij wordt de complementariteit van de eigen buitenomgeving met zijn onmiddellijke omgeving in rekening gebracht.

Omwille van de typische technische en bouwkundige specificiteit van zwembaden en het uniek concept van zout zeewater met bijhorende kwaliteitseisen naar materiaalkeuze en waterbehandeling, is het voor de bouwheer uiterst belangrijk dat het ontwerpteam zich voldoende versterkt om garant te staan voor een kwaliteitsvol eindresultaat. De zwembadtechnieken moeten op een hedendaagse en duurzame manier geïntegreerd en ontworpen worden met aandacht voor een minimale energie- en exploitatiekost.

Oostende OO2702

Volledige studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad in Oostende.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • BEL ARCHITECTEN BVBA, Ney & Partners
  • Bilquin Serck architecten, Fernandez-Abascal Muruzabal Arquitectos
  • explorations architecture
  • Lens°Ass architecten
Locatie bouwplaats

Koninginnelaan 1, 8400 Oostende

Timing project
  • Selectievergadering: 7 mrt 2014
  • Eerste briefing: 20 mrt 2014
  • Tweede briefing: 17 apr 2014
  • Indienen: 12 jun 2014
  • Jury: 27 jun 2014
Bouwheer

TMVW handelend in naam van en voor rekening van de Stad Oostende

Contactpersoon Bouwheer

Koen Mergan

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Koen Van Synghel

Budget

20.000.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

10%-11% (architectuur, stabiliteit, technieken) op het totaal investeringsbedrag van het gebouw / 6,44%-8,58% (omgevingsaanleg) op het totaal investeringsbedrag van het aandeel omgevingsaanleg

Vergoeding ontwerpers

20.000 € excl BTW per gegadigde - 4 gegadigden