Projectomschrijving

De academie voor Muziek en Woord in Kapellen telt een 380-tal leerlingen en is een onderdeel van de Academie voor Muziek en Woord van Brasschaat.
Het is de doelstelling van het gemeentebestuur dat leerlingen hun onderwijs kunnen volgen in een gebouw dat voldoet aan de huidige akoestische, energetische en veiligheidseisen en bovendien over de nodige facilitaire mogelijkheden beschikt.
Na een haalbaarheidsstudie is gebleken dat de Academie kan worden ondergebracht in een voormalig RTT-gebouw, totale vloeroppervlakte van 2420 m2, dat momenteel dienst doet als kantoorgebouw.
De site bevindt zich tussen de gewestweg N11 Antwerpsesteenweg en spoorlijn 12 Antwerpen – Essen.
Het gebouw is achterin gelegen en is niet direct zichtbaar aan de straatzijde.

Buiten de vereiste vloeroppervlakte voor de muziekacademie, ongeveer 1200 m², dient binnen de ontwerpopdracht er rekening mee worden gehouden dat klaslokalen voor groepslessen polyvalent worden ingericht zodat ze eventueel ook door andere instanties kunnen worden gebruikt (leslokaal of vergaderzaal). De overige nuttige oppervlakte van het gebouw dient te worden ingericht voor Rode Kruis en/of buitenschoolse kinderopvang.

De opdracht heeft tot doel om het gebouw zo in te delen, aan te passen en uit te rusten dat aan de eisen van de verschillende gebruikers kan worden voldaan.
Zo is het voor de Academie naast de akoestiek en geluidsisolatie ook belangrijk dat er toezicht kan gebeuren op de toegankelijkheid, een secretariaat en wachtruimte voor kinderen. Er zal een combinatie zijn van zowel klassikale als individuele lessen en bijgevolg is er ook nood aan een grotere zaal voor de samenspelgroepen. Deze zaal kan ook gebruikt worden voor openbare examens, maar het is niet de opdracht om hier een volwaarde concertzaal van te maken.

Bij het oplossen van de huidige problemen van opwarming in het gebouw en bij het gebruik van andere technieken streeft het bestuur naar een maximaal gebruik van duurzame energie.

ereloon architectuur tussen 7% en 8%
ereloon stabiliteit tussen 1,7% en 2,3% op de totale bouwkost
ereloon technieken tussen 2,6% en 3,3% op de totale bouwkost

Kapellen OO2414

Volledige studieopdracht voor het verbouwen van een oud RTT-gebouw naar de Academie voor Woord en Muziek te Kapellen.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • met zicht op zee architecten en ontwerpers bvba
  • BEL ARCHITECTEN BVBA
  • bob mcmaster architecten , ssa/xx stedenbouw-architectuur-landschapsontwerp
Locatie bouwplaats

Antwerpsesteenweg 146, 2950 Kapellen

Timing project
  • Selectievergadering: 8 nov 2012
  • Eerste briefing: 8 mrt 2013
  • Tweede briefing: 10 apr 2013
  • Indienen: 5 jun 2013
  • Jury: 13 jun 2013
Bouwheer

Gemeentebestuur Kapellen

Contactpersoon Bouwheer

Ivan Kockx

Contactpersoon TVB

Christa Dewachter

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Sven Grooten

Budget

1.500.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

3.500 € excl btw per gegadigde - 3 gegadigden