Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Locatie Open Oproep 2115 © Tim Van de Velde

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Scholengroep DPSA richt secundair onderwijs in op zeven locaties in Kortrijk en Harelbeke. Vier van de locaties in de binnenstad Kortrijk zijn betrokken bij dit project, op één van die locaties is er ook een internaat en een basisschool. De scholengroep DPSA voorziet een totale herschikking van het onderwijsaanbod gekoppeld aan een reductie van het aantal vestigingsplaatsen. Daarbij zijn er 2500 leerlingen betrokken. Vzw SABKO beheert een basisschool waarvan de gebouwen zich bevinden op campus Diksmuidekaai, waar ook het secundair gevestigd is.
 
Met het masterplan, opgesteld door labo A – Universiteit Gent, als leidraad werd beslist om slechts 2 vestigingsplaatsen in binnenstad Kortrijk te behouden en één in Harelbeke.
Site Leiekant, ten zuiden van de Leie, is een perceel van 2 ha groot. Het voorste gebouw, een voormalig klooster en meisjespensionaat is een beschermd gebouw, middenin is de open ruimte een beschermde landschapstuin. Aan de achterkant paalt dit terrein aan de (oude) Leie.
Op wandelafstand, in de wijk 'Overleie' ligt Campus Diksmuidekaai, een terrein van 6,2 ha groot. Een deel van de bestaande gebouwen is beschermd, een deel kan gerenoveerd worden, de rest moet afgebroken worden om open ruimte te creëren.

De middenschool (12-14 jarigen)komt op de Leiekant. Door zijn karakter leent deze site zich er het meest toe om een veilige thuishaven voor deze jongere leerlingen te creëren. Het internaat, dat toegankelijk is voor elke leerling die school loopt in Kortrijk, krijgt hier een centrale ligging.
Op campus Diksmuidekaai – waar de 3 entiteiten voor de 15- tot 18-jarigen en de basisschool hun stek vinden - kiest men voor het campusmodel. Verschillende schoolentiteiten die elk een ruimtelijke definitie hebben, met een eigen gezicht, eigen toegang, eigen speelplaats, eigen 'grens' staan opgesteld in een open voor het publiek toegankelijk gebied of 'park' dat bestaat uit aaneengesloten samenhangende groene gebieden. Het grote terrein dat aan verschillende straten paalt leent zich hier toe. Door te kiezen voor een duidelijke indeling met voet- en fietswegen tussen de entiteiten en tussen de 2 sites ontsluit men de terreinen en verhoogt men de betrokkenheid met de buurt en de stad.

Om dit alles te realiseren moet een volledig nieuwbouwproject gerealiseerd worden. Daarnaast is er een project dat een combinatie is van ingepaste nieuwbouw en ingrijpende vernieuwbouw op duidelijk afgelijnde entiteiten verspreid over de 2 sites, met behoud van structuren en gevelvlakken van bestaande (beschermde) gebouwen.

Op Leiekant, Plein 14, 8500 Kortrijk 
1. Bouw van een nieuwe eetzaal van 600 m²
5. Vernieuwbouw internaat (1800 m²) als eventuele optie + verharde buitenaanleg. De bestaande uitbreidingsvleugel van het klooster renoveren en herinrichten

Op Campus Diksmuidekaai, Diksmuidekaai 6, 8500 Kortrijk
2. Nieuwbouw voor de tweedegraadsschool (7000 m²) met ondergrondse parking (2500 m²) + omgevingswerken: aanleg speelplaats en fietsenberging 
3. Vernieuwbouw voor de 3de graadschool tso - bso (3500 m²) (Grondige renovatie van de neogotische feestzaal met daaraan gekoppeld twee nieuwe vleugels die de feestzaal verbinden met enerzijds de klassenhal en anderzijds Alcazar) + omgevingswerken: aanleg speelplaats 
4. Nieuwbouwvleugel voor de basisschool (800 m²) (Een nieuwbouw die de verbinding maakt met een deel van de beschermde gebouwen op de site, namelijk de oude kapel en de klassenhal. Op het verdiep moeten de gebouwen in verbinding staan.)

Totaal zonder optie internaat: 14 400 m²
bruto oppervlakte 14.400 m², met optie tot 16.200 m²

Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun motivatie per modelproject van de inhaalbeweging scholenbouw waarvoor ze kandideren drie gerealiseerde referentieprojecten opgeven uit hun portfolio. Voor die referentieprojecten zijn te vermelden: de opdrachtgever, een omschrijving, de kostprijs van de dienstenopdracht en de geraamde kostprijs van het gerealiseerde project.

globaal ereloon basisteam 80,43  €/m²

Kortrijk OO2115

Geïntegreerde studieopdracht voor de vernieuwing van twee scholencampussen aan de boorden van de Leie met vijf deelprojecten zowel nieuwbouw als renovatie waarvan renovatie van het internaat als optie.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • ABSCIS ARCHITECTEN
  • Atelier Pierre Bernard
  • JDS architects, Louis PAILLARD architecte
Locatie bouwplaats

Plein - Diksmuidekaai, 8500 Kortrijk

Timing project
  • Selectievergadering: 29 mrt 2011
  • Eerste briefing: 5 jul 2011
  • Tweede briefing: 23 aug 2011
  • Indienen: 6 okt 2011
  • Jury: 14 okt 2011
  • Gunning: 9 nov 2011
Bouwheer

School Invest

Contactpersoon Bouwheer

Myriam Vanherweghe

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Guy Chatel

Budget

16.569.847,34 € / bruto opp: 14.400m² (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl btw per laureaat