Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1727 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Zowel basisschool De schakel als het Koninklijk Atheneum Hoboken maken gebruik van  het schooldomein aan de Hendriklei te Hoboken.

In Basisschool De Schakel is iedereen een VIP! Elk kind is een unieke persoonlijkheid met eigen interesses en talenten. Het engagement van onze 42 medewerkers is het nastreven van gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst voor alle leerlingen. In deze veilige en vertrouwde omgeving kunnen zij zich verstandelijk, sociaal en creatief ontplooien.
Het Koninklijk Atheneum streeft ernaar een veilige haven te bieden aan elke jongere die bij ons aanklopt, zonder onderscheid van herkomst of geloof. Zo zijn we gegroeid tot een rijke, multiculturele samenleving, waarin we deze jonge mensen optimale kansen bieden op een betere toekomst en een volwaardige plaats in onze maatschappij.
 
Het domein is een groot rechthoekig domein dat op de hoek ligt van 2 straten, de Hendriklei en de Weerstandslaan.
Momenteel staan er 1 groot definitief gebouw (5519 m² ) uit 1954 dat rond de speelplaats ligt, een turnzaal en een aantal tijdelijke paviljoenen. De beide scholen zitten volledig vermengd in het huidige gebouw.
Door een stijging van leerlingenaantal in beide scholen is de huisvesting te klein geworden. Tevens dienen de tijdelijke paviljoenen vervangen te worden. De nieuwbouw zou ook moeten zorgen voor een betere afbakening tussen beide scholen zodatelke school zich beter kan accentueren en de basisschool een eigen identiteit krijgt op het domein.
Na afbraak van de paviljoenen voorziet het GO! een nieuwbouw van  circa 1000 m².

Honorariumvork: globaal ereloon 8,39 % incl stabiliteit, technieken, EPB

Hoboken OO1727

Volledige studieopdracht voor de nieuwbouwopdracht voor de basisschool en het atheneum te Hoboken

Status project
Geselecteerde bureaus
 • areal architecten
 • Architectenatelier Boud Rombouts
 • Architectenbureau Praet-Verlinden
 • Compagnie O.
 • Martine De Maeseneer Architecten bvba
Locatie bouwplaats

Hendriklei 67, 2660 Hoboken

Timing project
 • Selectievergadering: 21 apr 2009
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2009
 • Eerste briefing: 14 mei 2009
 • Tweede briefing: 4 jun 2009
 • Indienen: 7 sep 2009
 • Jury: 17 sep 2009
 • Gunning: 6 nov 2009
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 sep 2010
 • In gebruikname: 1 dec 2011
Bouwheer

GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Marleen Goethals

Budget

€1.300.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

€2500 excl. btw per laureaat