Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Locatie Open Oproep 1619 © Michael De Lausnay

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Denderleeuw is gelegen op de rand van de Vlaamse ruit op de as Brussel-Gent. De gemeente ligt binnen het regionaalstedelijk gebied Aalst en op zo'n 20 km van Brussel; mede door zijn bereikbaarheid van en naar Brussel langs spoor en weg, kan men spreken van een satellietgemeente van de hoofdstad. Vanuit de lucht ziet men Denderleeuw als een dicht verstedelijkt weefsel omheen en omgeven door grote open ruimtes. Het excentrisch "centrum" van de gemeente heeft zich aan de oevers van de Dender gevormd en heeft een tegenpool gevonden in het station. Het station zelf is een flink uit de kluiten gewassen spoorwegkruispunt dat zelfs in het nationaal spoorwegennet een belangrijke rol speelt; een opportuniteit in deze is dat de NMBS grote vernieuwingsplannen heeft met het station. De Dender-gemeente is een unicum op vlak van bereikbaarheid, want naast het spoor wordt het grondgebied doorkruist door gewestwegen en ligt de E40 op een boogscheut verwijderd. Deze sterkte is echter tegelijk een zwakte, want deze (spoor)wegen vormen sterke barrières die de gemeente versnipperen. Door deze barrièrewerking in combinatie met het dichtbebouwd en ietwat verouderd stedelijk weefsel, komt de gemeente chaotisch, onoverzichtelijk en niet aantrekkelijk over. Het gemeentebestuur wil hier verandering in brengen door de opmaak van een masterplan voor de bipool centrum-station; beide polen dienen zowel structureel, functioneel als visueel aan elkaar gerelateerd worden. Hierbij dient eveneens aandacht besteed te worden aan de mobiliteit en verkeersafwikkeling van, naar en binnen deze bipool. Nadien dient ook een RUP opgemaakt te worden voor het centrum (inclusief beeldkwaliteitsplan). De directe stationsomgeving dient uitgewerkt te worden als een multimodaal knooppunt, waarbij deze een aantrekkingspool wordt voor allerlei functies en activiteiten: een katalysator voor de ruimere omgeving. Het centrum heeft nood aan een sterke verblijfs- en leefkwaliteit, met aandacht voor het recreatief aspect: geen eenzijdige ontwikkeling als slaapgemeente, maar een verweving van functies (wonen, werken, verzorgen, recreëren) om tot een bruisend geheel te komen... Communicatie is in dit hele proces voor de bouwheer een heel belangrijk item: zowel naar andere beleidsactoren en partners als naar de bevolking toe.
Het masterplan moet de basis vormen van een ruimtelijk & verkeers-planologisch beleid binnen deze bipool over legislatuurgrenzen heen

Budget/ honorarium:  55.000 € excl. BTW en erelonen

Denderleeuw OO1619

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de bipool centrum-stationsomgeving en de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum in uitvoering van het masterplan te Denderleeuw.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • BUUR Bureau voor Urbanisme
  • Antea Group, IPV Delft bv, ORCA bvba
  • De Zwarte Hond bv
  • MAARCH
  • uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele
Locatie bouwplaats

9470 Denderleeuw
Centrum en stationsomgeving

Timing project
  • Selectievergadering: 30 sep 2008
  • Eerste briefing: 13 nov 2008
  • Indienen: 5 mrt 2009
  • Jury: 12 mrt 2009
  • Gunning: 10 apr 2009
Bouwheer

Gemeentebestuur Denderleeuw

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Jan Schreurs

Budget

55.000 € (excl. btw) (excl. ereloon)

Vergoeding ontwerpers

10.000 € excl. BTW per laureaat