Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1410 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De stad Genk wenst op de voormalige mijnterreinen van Waterschei een hoogwaardig bedrijvenpark te realiseren. Het 'brownfield' dient omgezet naar een 'park' met ruimte voor tewerkstelling, dat de industrieel-historische relicten (hoofdgebouw, schachtbok met ophaalgebouw en terrils) een nieuwe betekenis geeft.

Voor het gebied ten zuiden van het kolenspoor, is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak, dat het gebied voor duurzame stedelijke ontwikkeling, zoals beschreven in het gewestplan, zal verfijnen. In tegenstelling tot de vroegere isolatie van het mijnterein naar de buitenwereld, wordt nu ingezet op een optimale verbinding tussen het bedrijvenpark en de omgeving. Een landschappelijke geleding van het terrein verdeelt het publieke landschapspark in vier kwadranten of landschapskamers en brengt omgevingsfactoren tot diep in de site. Een "mijnlandschap-heidelandschap" loopt van noord naar zuid en een "boslandschap-waterlandschap" verbindt de Stiemerbeek met de tuinwijk. De landschapskamers creëren gebouwenclusters, bestemd voor hoogwaardige bedrijven, en garanderen zo een ruime groenoppervlakte, een differentiatie van bebouwingstypes en een hanteerbare fasering. De overgebleven mijngebouwen vormen het "hart" van de site, met een groepering van gemeenschappelijke voorzieningen. Van hieruit vertrekt een hoofdas, de 'parkboulevard'.

De ontwikkeling van het mijnterrein, met een oppervlakte van +/- 100ha, gebeurt in verschillende fases. In het 'ontwerp' RUP is het ruimtelijke kader aangegeven van de eerste fases. Hierin wordt de parkstructuur, het omgevende groenkader evenals de mijngebouwen, de bedrijvenzone voor hoogwaardige bedrijven en het Wetenschapspark opgenomen.

De stad Genk en de K.U. Leuven wensen op korte termijn over te gaan tot de aanleg en ontwikkeling van het Wetenschapspark Waterschei (incl. de overgebleven mijngebouwen). Het Wetenschapspark richt zich tot hoogtechnologische bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. De activiteiten zijn complementair aan deze van het Wetenschapspark Arenberg te Leuven.

Het masterplan beoogt in een eerste fase een visie voor de landschappelijke en architecturale inrichting van het gebied met aandacht voor de ontwikkeling in clusters (+/- 20.000 m²), duurzaamheid, haalbaarheid en beheer. In de volgende stap wordt deze visie verfijnd en geconcretiseerd in een definitief masterplan. Hierbij wordt eveneens een voorstel verwacht betreffende het bewaken van de kwaliteit bij de realisatie van het plangebied.

Genk OO1410

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor het Wetenschapspark op het voormalige mijnterrein van Waterschei in Genk

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Hub
 • Buro Lubbers, diederendirrix b.v.
 • ELYPS Landschap + Stedelijk ontwerp, Jo Coenen Architects and Urbanists
 • Latz + Partners Landschaftarchitekten, Stéphane Beel & Lieven Achtergael architecten, Tractebel Engineering nv
 • Onderzoeksinstituut ArcK - Departement Architectuu, Proap Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagis, WIT architecten bv-bvba
Locatie bouwplaats

C-mine, 3600 Genk
Gewezen mijnterrein Waterschei ten zuiden van het kolensproor

Timing project
 • Selectievergadering: 8 nov 2007
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 okt 2007
 • Eerste briefing: 30 nov 2007
 • Indienen: 10 mrt 2008
 • Jury: 20 mrt 2008
 • Gunning: 28 mrt 2008
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 30 jan 2008
Bouwheer

Stadsbestuur Genk

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Han V.J. Meyer

Vergoeding ontwerpers

5 x € 5000,00