Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1207 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De studie en uitvoering kadert in het stadsontwerp "Kop van Kessel-Lo" , dat de volledige zone beslaat tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg, met inbegrip van de zone tussen Martelarenlaan en de spoorwegzone. Voor dit gebied is een ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Het noordelijk deel van deze zone, tussen Diestsesteenweg en Karel Schurmansstraat wordt eerst ontwikkeld.

Het zuidelijk deel is het voorwerp van deze opdracht.

Het stadsontwerp "Kop van Kessel-Lo" voorziet in deze zone langsheen de bestaande bebouwing een ventweg voor plaatselijk verkeer, de hoofdweg "Martelarenlaan" verzonken in het talud langsheen het spoorwegdomein en tussen beide wegen een park met een breedte variërend tussen 28 tot 35 meter breed. Ook de aansluiting op de Koning Albertlaan en de Tiensesteenweg maakt deel uit van deze studie.

De opdracht bestaat uit de volledige ontwerpopdracht tot de realisatiefase voor wegen, riolering en park, met bijzondere aandacht voor:
• de verwevenheid van het park met de omgeving
• een interessant programma voor het park
• een doordachte aansluiting op de voetgangersbrug over de sporen naar het Provincieplein
• de integratie van dit zuidelijk deel van het project Kop van Kessel-Lo in het geheel van het project
• een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling van de ventweg en de aansluiting op Koning Albertlaan en Tiensesteenweg

Leuven OO1207

Volledige studieopdracht voor de inrichting van de Martelarenlaan en het Park Belle Vue te Leuven.

Status project
Geselecteerde bureaus
  • H+N+S Landschapsarchitecten BV
  • Artgineering, DS Ontwerp en Onderzoek BV
  • ORG Urbanism & Architecture
  • SBE nv, VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsar
  • Tractebel Engineering nv
Locatie bouwplaats

Martelarenlaan, 3010 Leuven

Timing project
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 apr 2007
Bouwheer

Stadsbestuur Leuven

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Extern jurylid

Filip Vanhaverbeke

Budget

6.640.000 euro (excl. btw) (excl. ereloon)