Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Locatie Open Oproep 1206 © Jan Kempenaers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

De gemeente Willebroek wil de gemeentelijke speelpleinwerking onderbrengen in een eigen infrastructuur. De locatie hiervoor bevindt zich binnen een wijk van de sociale huisvestingsmaatschappij in Blaasveld. De nieuwbouw die hiervoor zal opgericht worden zal rekening moeten houden met omliggende woonwijk en de nabijheid van het natuurreservaat "Het Broek". Prioritair moet de ontwerper een visie ontwikkelen op een aangename en veilige vrijetijdsbesteding van kinderen. Het moet een infrastructuur zijn waarbinnen kinderen zich veilig voelen, gestimuleerd worden in hun creatieve ontwikkeling en mogelijkheden krijgen om te spelen.
Het project moet de organisatie van de werking ondersteunen. Zowel spelende kinderen, geëngageerde animatoren en bezorgde ouders moeten zich kunnen vinden in het nieuwe project. De infrastructuur zal dus vooral moeten tegemoet komen aan de wensen en mogelijkheden van jonge bezoekers. Ontmoeting, opvang, spelen en vrijetijdsprogrammatie zullen de sleutelwoorden zijn voor de bestemming van dit gebouw. Functies als binnenspeelruimte, knutselruimte, opbergruimte, vergadermogelijkheden, sanitair en refter/keuken zullen tevens deel uitmaken van het programma. Vanuit gemeentelijk oogpunt moet het gebouw ook ontwikkelings- en ontmoetingskansen geven aan de buurt. Hierbij staat een samenwerking/integratie met de ernaast gelegen vzw 't Moleken (speeltuin) voorop.

Willebroek OO1206

Volledige studieopdracht voor de bouw van een infrastructuur voor de gemeentelijke speelpleinwerking te Willebroek.

Status project
Locatie bouwplaats

Van Breedamstraat, 2830 Willebroek

Bouwheer

Gemeentebestuur Willebroek

Contactpersoon Bouwheer

De Smedt Jeroen

Gunningswijze

prijsvraag voor ontwerpen met gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€ 450.000 (excl. btw) (excl. ereloon)