Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Het bestuur van de stad Ronse schrijft een studieopdracht uit voor de herbestemming van de voormalige textielfabriek 'De Nieuwe Leie'. Het complex werd gebouwd in het begin van de 20ste eeuw. Van de 4 ha is ongeveer de helft bebouwd. De immense productieruimten maken het grootste deel uit van de gebouwen. ze bestaan uit een ijzeren geraamte met sheddaken. Dit complex heeft een unieke ligging op 500 meter van de Grote Markt: ten noorden grenst deze site aan de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen, van de Kluisberg tot de Koppenberg, en ten zuiden aan het historisch centrum van de stad. Op amper 500m in zuidoostelijke richting ligt De Kloef, een open en onontgonnen gebied van 11 ha. Hier wordt momenteel een stedenbouwkundige studie uitgevoerd in het kader van de Vlaamse stadsvernieuwingsprojecten.
Het is de ambitie van het bestuur om aan deze site een culturele en/of recreatieve herbestemming te geven met een bovenlokale uitstraling.
De studie is opgedeeld in drie delen:
.een planeconomische studie met een kosten - batenraming van de gekozen herbestemming; .een stedenbouwkundige studie van de site op zich en in relatie tot de omgeving;
.een studie omtrent de te verwachten bodemsanering in functie van de herbestemming.

Ronse OO0613

Volledige opdracht voor een planeconomische, stedenbouwkundige en bodemsaneringsstudie voor de voormalige textielfabriek "De Nieuwe Leie" te Ronse

Status project
Locatie bouwplaats

Wolvestraat 37, 9600 Ronse
Gebied van 4 ha tussen Wolvestraat en Beekstraat te Ronse

Bouwheer

Stadsbestuur Ronse

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing