Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Locatie © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Door de vele functies kunnen conflictsituaties ontstaan tussen de verschillende gebruikers van de Dageraadplaats.
Nieuwe bestrating voor de Dageraadplaats, met de noodzakelijke werkzaamheden aan het bomenbestand, biedt de opportuniteit om het hele plein in aankleding, gebruik en beeld te herbekijken.  De markt, de sport en het spel, de activiteiten, de feestelijkheden en de horeca (terrassen) verdienen een vernieuwde aandacht. De strategische ligging is een unieke kans om van deze ruimte een binnenstedelijk plein te maken met functioneel gebruik op verschillende tijdstippen.  De algemene doelstelling is het verhogen van de leefbaarheid van het plein en het versterken van de beleefbaarheid van de buurt.

Antwerpen OO0612

Volledige studieopdracht voor de nieuwe aanleg van het Dageraadplein te Antwerpen

Status project
Locatie bouwplaats

Dageraadplein, 2000 Antwerpen

Bouwheer

Stadsbestuur Antwerpen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

764.462 euro (excl. btw) (excl. ereloon)