Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0525 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Van deze nieuwe woonwijk in het centrum van het gehucht Pijpelheide zijn reeds een eerste grote blok appartementen en enkele vrijstaande aanpasbare dubbelwoningen in realisatie en is ook een tweede fase van 14 sociale koopwoningen in uitvoering. Voor de aanleg van de wijk is geconcipieerd met een orthogonaal stratenpatroon, waarvan de hoofdstraat nog vorm moet krijgen door de bouw van rijwoningen. De zijstraten werden nog niet aanlegd, maar zouden voor een verbinding kunnen zorgen met een oudere sociale woonwijk. Langs deze zijstraten zijn kavels voor vrijstaande bouwvolumes voorzien, waarbij nieuwe woningtypes kunnen vorm krijgen. Een geïntegreerde aanpak van de woningconcepten en de aanleg van de straten en de publieke ruimte is wenselijk. Voor de aanleg van de publiek ruimte is de Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap de opdrachtgever.

Heist-op-den-Berg OO0525

Volledige studieopdracht voor de bouw van een 65-tal sociale woningen met gemeenschapsvoorzieningen en de aanleg van publieke ruimte te Heist-op-den-Berg

Status project
Geselecteerde bureaus
  • Huiswerk architecten bvba
  • Architectenbureau Lou Jansen
  • Jo Degelin_Architecten
  • Staud
  • Witherford Watson Mann Architects
Locatie bouwplaats

Kapelaan Francklaan, 2220 Heist-op-den-Berg
Heist-op-den-Berg, Booischot: wijk Pijpelheide

Timing project
  • Selectievergadering: 24 nov 2003
  • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 dec 2004
  • Eerste briefing: 18 dec 2003
  • Jury: 30 mrt 2004
  • Gunning: 11 jun 2004
Bouwheer

C.V. Zonnige Kempen
MVG, Departement AZF, AOGGI, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur

Contactpersoon Bouwheer

Stijnen Luc

Contactpersoon TVB

Anne Malliet

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

7 000 000 Euro (excl. btw) (excl. ereloon)

Downloads

projectdefinitie