Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0212 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

In dit voormalige militair hospitaal zijn vandaag het OCMW, de politie en de brandweer gehuisvest. Het gebouw is een belangrijk getuige van de militaire infrastructuur, opgetrokken door de Hollandse bezetters in de versterkte stad, die Menen toen was op de grens met Frankrijk. Het is een indrukwekkend gebouw met een bomvrije structuur van bakstenen tongewelven die gedragen worden door massieve dikke muren. Het is een interessant staaltje van krijgsbouwkunde uit de vorige eeuw. Na de restauratiewerken moet het gebouw bruikbaar zijn voor de eengemaakte politiediensten en de brandweer.

Menen OO0212

Volledige studieopdracht voor de renovatie en restauratie van de kazerne in Menen voor de eenheidspolitie, brandweer en civiele bescherming

Status project
Locatie bouwplaats

Leopoldplein 12, 8930 Menen

Bouwheer

Stadsbestuur Menen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

112.000.000 BEF (excl. btw) (excl. ereloon)