Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Locatie Open Oproep 0211 © Niels Donckers

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Ook aan deze leegstaande tabaksfabriek in het cenrum van Menen is een hele bouwgeschiedenis voorafgegaan. Het 19de-eeuwse fabriekscomplex bewaart oude restanten van priorijgebouwen en van een militair hospitaal dat bij de Vauban-vesting uit 1684 hoort. In functie van de tabaksfabriek werd in de eerste helft van de 19de eeuw het amalgaam van gebouwen samengevoegd tot één geheel rond een binnenkoer. Een tweede, zeer coherente bouwcampagne uit 1890 bepaalt het huidig uitzicht van dit complex. De stad zit verveeld met de jarenlange leegstand en zoekt een bestemming voor dit gebouw, als OCMW en werkwinkel.

Menen OO0211

Volledige studieopdracht voor de renovatie en restauratie van de voormalige tabaksfabriek te Menen voor OCMW en werkwinkel

Status project
Locatie bouwplaats

Ieperstraat 14-16, 8930 Menen

Bouwheer

Stadsbestuur Menen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing

Budget

150.000.000 BEF (excl. btw) (excl. ereloon)