Projectomschrijving

Hoogstraten OO0119

Volledige studieopdracht voor de renovatie van een boswachterswoning te Hoogstraten

Status project
Locatie bouwplaats

Kolonie 33, 2321 Hoogstraten

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AMINAL, Afdeling Bos en Groen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing