Luchtfoto © GDI-Vlaanderen Luchtfoto © GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Olen OO0118

Volledige studieopdracht voor de renovatie en de herinrichting van een loods voor het domein Teunenburg te Olen

Status project
Locatie bouwplaats

Boerenkrijglaan 51, 2250 Olen
Domein Teunenberg

Bouwheer

MVG, Departement LIN, AMINAL, Afdeling Bos en Groen

Gunningswijze

Prijsvraag voor ontwerpen

Extern jurylid

Niet van toepassing