Gastbijdragen van het Team Vlaams Bouwmeester in tijdschrift Ruimte

Voor alle artikels geldt ©RUIMTE, magazine van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning: www.vrp.be/ruimte

2024

Ruimte 62

Inspiratie voor het lokaal ruimtelijk beleid

Kwaliteitsbewakers / Maarten Van Acker

Ruimte 61

Recht en Rede

Ruimte 60

Energie
Balanceren tussen renovatienood en erfgoedbehoud / Julie Mabilde

2023

Ruimte 59

Verbindende ruimte
Hoe ontmoetingsruimte ons leert samenleven in diversiteit / Marleen Goethals

Ruimte 58

De gezonde ruimte
Actieve mobiliteit als ontwerptool / Eline Aerts en Marie Swyzen (Team Vlaams Bouwmeester)

Ruimte 57

Sociale rechtvaardigheid
Gedroomde Dorpen / Fien Mesen, Coen Schuckink Kool, Michiel Deumens, Tobias Van Hecke, Mumtaaz Viane en Maëlle Turgeon

Ruimte 56

Ontharding
Een Leefbuurt voor Ottenburg / Eline Aerts

2022

Ruimte 55

Water
Groenblauwe kernvernieuwing / Hedwig Truyts

Ruimte 54

Expo Dorpelijkheid
Het dorp. Heden, verleden en een extatische toekomst / Pieter T'jonck

Ruimte 53

Rondetafelgesprek: het rapport van de Taskforce Bouwshift
‘We hebben minimale kwaliteits eisen nodig, geen maximale bouwhoogtes’

Ruimte 52

Prijs Wivina Demeester 2021 en onderzoek BWMSTR Label 020 Zuurstof voor de gevangenis
'3 x stedelijke transformaties' en 'Zuurstof voor de gevangenis'

2021

Ruimte 51

LABO RUIMTE onderzoek 'De Droge delta' en BWMSTR Label 022 'Nationaal Veenpark Kleine Nete'
Een natte toekomst voor de vallei van de Kleine Nete?

Ruimte 50

De 15 minutenstad
Ademruimte in de verdichte stad / Julie Mabilde

Ruimte 49

Pilootprojecten Terug in Omloop
‘Terug in Omloop. Een circulair maatpak voor brownfields' / An Eijkelenburg, Luc Vander Elst

Ruimte 48

Kwaliteitsinjecties in Vlaanderen
20 jaar Winvorm / Peggy Totté

2020

Ruimte 47

Een gesprek met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
‘Een draagvlak krijg je niet cadeau’ / Koen Raeymaekers

Ruimte 46

Solidaire plekken in de publieke ruimte
Leren van solidariteitsinitiatieven met mensen op de vlucht / Sander Van Duppen, Brecht Van Duppen, Pieter Brosens, Pieter Meuwissen, Valerie Van der Linden, Ann Heylighen

Ruimte 45

Sociale woningbouw
Hefboom voor ruimtelijke transitie in Wevelgem / Hedwig Truyts

2019

Ruimte 44

Ruimte 43

Ruimte 42

Ruimte 41

Pilootprojecten Productief Landschap
Manifest voor een productief landschap / Elke Vanempten

2018

Ruimte 40

12 beleidstips
Voor een zuinig, duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik in een juridisch en fiscaal kader / Michael Ryckewaert, Laurens Brusselmans, Kristien Van den Houte, Diederik Vermeir, Bernard Hubeau

Ruimte 39

De stadsrand herverkavelen
Wondelgem als casestudy voor verdicht wonen / Julie Mabilde

Ruimte 38

Designing the Future
Tussen hybris en fragiliteit / Koen Raeymaeckers

Ruimte 37

De 3 B's voorbij
Van stedelijke woonnood naar inclusieve woonmodellen / Luce Beeckmans, Jonas De Maeyer, Pascal Debruyne en Charlotte Vandycke

2017

Ruimte 36

Ruimte 35

Leven na het fossiele expressionisme
Hoe krijgen de energielandschappen van morgen vorm? / Julie Mabilde, Hans Tindemans

Ruimte 34

Underground
De andere helft van de derde dimensie / Leo Van Broeck

Ruimte 33

Beste X,
Een tienstemmige mailconversatie over de wissel RSV/BRV / Koen Raeymaeckers, Hans Leinfelder

2016

Ruimte 32

‘Participatie is een burgerplicht’
Een gesprek over kernversterking, draagvlakken en sociale complexiteit / Koen Raeymaeckers

Ruimte 31

Kopen we samen den Oudaan?
Een denk- en rekenoefening buiten de lijntjes / Tim Devos, Tara Op de Beeck, Hanne Van Gils, Ellen Verbiest en Anne-Sofie Verheyen - Collectief 'We kopen samen den Oudaan'

Ruimte 30

Geothermie als ruimtelijk sturend principe
Ontwerpend onderzoek legt uitdagingen bloot / Luc Vander Elst

Ruimte 29

2015

Ruimte 28

Pilootprojecten 'Terug in Omloop’ / Caroline Newton

Ruimte 27

Pilootprojecten Kunst
Dialoog als blikopener / Katrien Laenen

Ruimte 26

BXL studentenstad
studentenhuisvesting als motor voor Brusselse stadsvernieuwing / Annelies Augustyns

Ruimte 25

Do's and don'ts van publiek-private samenwerking
Een interview met prof. Dr. Mati Siemiatycki / Joris Voets, Tom Coppens

2014

Ruimte 24

Ruimte 23

Ruimte 22

Metropolitaan Kustlandschap
Een tussenopname / Charlotte Geldof en Katia De Bock

Ruimte 21

Een gebiedsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen?
Verkenningssessies van Labo Ruimte / Peter Swinnen

2013

Ruimte 20

Mindfitness in het Groen Lint
Kunst in opdracht voor Oostende / Katrien Laenen

Ruimte 19

Prijs Bouwmeester 2013
De collectieve zoektocht naar goede architectuur / Michiel Dehaene, Paul Vermeulen, Linda Boudry

Ruimte 18

Pilootprojecten Collectief Wonen
Wonen met winst / Joachim Declerck, Stefan Devoldere, Michael Ryckewaert

Ruimte 17

Vlaanderen is één reconversiegebied / Peter Renard

2012

Ruimte 16

De Lage Landen 2020-2100
Infrastructuur creëert economie / Peter Renard

Ruimte 15

Een eeuwenoud recept / Peter Renard

Ruimte 14

Kunst die het landschap bewerkt / Wapke Feenstra

Ruimte 13

Internationale Architectuurbiënnale Venetië 2012
De ambitie van het territorium / Anke Vos en Bart Steenwegen

2011

Ruimte 12

Prijs Bouwmeester 2011
Drie voorbeeldige opdrachtgevers / Bart Van Moerkerke

Ruimte 11

Ruimte 10

Publicatie geluidswerende maatregelen
Wonen langs de snelweg / Peggy Totté

Ruimte 9

Open Oproep
Begijnendijk denkt vooruit / Jan Jagers

2010

Ruimte 8

Open Oproep
Een culturele kans voor Ronse / Gideon Boie

Ruimte 7

Een gesprek met Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen
Op de barricaden voor kwaliteit / Peter Renard

Ruimte 6

Agrarische architectuur
De boer op voor mooie stallen en loodsen / Bart Van Moerkerke

Ruimte 5

Een gesprek met Vlaams Bouwmeester Marcel Smets
Het landschap is mijn grootste zorg / Peter Renard

2009

Ruimte 4

Open Oproep
Creatief voor de slimme weggebruiker / Bart Van Moerkerke

Ruimte 3

Infrastructuurprojecten
Een ring is een weg in het landschap / Bart Van Moerkerke

Ruimte 2

Infrastructuurprojecten
Een concept voor de Vlaamse doortocht / Bart Van Moerkerke

Ruimte 1

Verkeersknooppunt Lummen
De vallei wordt een talud / Bart Van Moerkerke

 

Ruimte is het driemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Het rijk geïllustreerde magazine snijdt op een toegankelijke manier ruimtelijke en stedenbouwkundige thema’s aan.

 

Ruimte belicht ook de ruimtelijke aspecten van aanverwante sectoren (mobiliteit, economie, architectuur, vastgoed, toerisme, natuur, landbouw, publiek domein, woonbeleid, landschapsarchitectuur …).

 

Het tijdschrift werd opgestart in 2009 door voormalig Knack-journalist Peter Renard. In 2013 nam Koen Raeymaekers die taak over.

 

Meer info