Prijs Wivina Demeester 2016

Publieke en semipublieke bouwheren bepalen in belangrijke mate het architectonische gezicht van Vlaanderen. Met de Prijs Wivina Demeester willen wij een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. De prijs bekroont die opdrachtgevers die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen. De Prijs Wivina Demeester benadrukt het belang van een voorbeeldig ontwikkelingstraject. Voorheen werd deze prijs benoemd als de Prijs Bouwheer en de Prijs Bouwmeester.

Laureaten

Op vrijdag 25 november 2016 zijn in het Atelier Bouwmeester te Brussel de laureaten bekendgemaakt van de Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016. De prijs gaat naar de stad Diksmuide voor de renovatie van het stadhuis en de dienst toerisme, naar de Provincie West-Vlaanderen voor het Zwin Natuur Park, en naar de gemeente Avelgem voor de artistieke transformatie van de kerk van Bossuit. De drie projecten tonen aan hoe je als publiek opdrachtgever op een uitzonderlijke manier kan omgaan met complexe processen, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit.

Documenten Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2016

Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2016

Voor de ‘Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2016’ konden projecten worden ingediend in de categorieën ‘Masterplan’, ‘Architectuur’ en ‘Kunst in opdracht’. Een deskundige jury, bestaande uit Oana Bogdan (Bogdan & Van Broeck), voorzitter Thérèse Legierse (De Nieuwe Opdrachtgevers), Marc Martens (bureau voor architectuur & planning) en Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent), beoordeelde 23 inzendingen op hun opdrachtformulering, procesverloop en eindresultaat. De jury stelde een shortlist op, bezocht gezamenlijk de realisaties en duidde uiteindelijk drie laureaten aan. Op vrijdag 25 november 2016 zijn in het Atelier Bouwmeester te Brussel de laureaten bekendgemaakt. De genomineerden kregen een studiereis naar Kopenhagen aangeboden in het najaar van 2017.

Nieuws

Beloning voor een totaalproces

Een voorbeeldig project behoeft een excellente ontwerper, maar vooral een excellente opdrachtgever. Die formuleert een heldere opdracht en opent een creatieve dialoog met alle betrokkenen. Hij staat open voor experiment en gaat op zoek naar geschikte partners. Een goede ontwerper zoekt oplossingen die tegemoetkomen aan de ambitie en de verwachting van de opdrachtgever én van de eindgebruikers. Uit de magie van die interactie groeit een uniek project. De Prijs Wivina Demeester bekroont een opdrachtgever niet alleen voor zijn realisatie, maar ook voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafging.

Wivina Demeester

Drie categorieën

De categorie architectuuropdracht omvat opgeleverde gebouwen die niet alleen op zich van een bijzondere kwaliteit getuigen, maar tevens een aantoonbare en substantiële meerwaarde voor de onmiddellijke buurt of context betekenen. Zowel hergebruik, herbestemming als nieuwbouwprojecten komen in aanmerking.

De categorie masterplan omvat visiedocumenten die een globale strategie uitzetten voor de ontwikkeling van een projectgebied. Verschillende types van documenten  komen in aanmerking, van beeldkwaliteitsplan tot een plan voor gebiedsontwikkeling. Ze gaan via ontwerpend onderzoek in op de ruimtelijke kwaliteit die wordt vooropgesteld bij de uitvoering van eventuele deelprojecten, op de inrichting van de openbare ruimte, op de fasering en procesorganisatie voor de uitvoering van het plan.

De categorie kunst in opdracht omvat publieke bouwopdrachten en aanleg van het publiek domein waarbij de bouwheer op een bijzondere manier ruimte geeft aan kunst. De samenspraak tussen opdrachtgever, ontwerper en kunstenaar zorgt daarbij voor een maatschappelijk gedragen project dat op een wezenlijke manier een verschil maakt op een publieke plek.

Hoe beoordeelt de jury?

De jury heeft aandacht voor verschillende aspecten: opdrachtformulering, procesgerichtheid en -bereidheid en kwaliteitsbewaking van het resultaat, die samen de voorwaarden vormen voor een geslaagd project. De manier waarop een opdrachtwordt geformuleerd en gegund, zegt veel over de ambities van de opdrachtgever. Alleen een juiste vraag kan een kwalitatief waardevol antwoord opleveren. Tijdens het proces is voortdurend overleg met alle betrokkenen noodzakelijk. Overheidsopdrachten winnen pas aan algemeen belang als ze worden gedragen door het beleid én door de maatschappij. Een goede opdrachtgever heeft van bij de aanvang al oog voor de kwaliteit van het project, de toe-eigening, het gebruik en het beheer op korte en lange termijn. Met het resultaat wordt duidelijk in welke mate er tijdens het proces aan kwaliteitsbewaking werd gedaan.

Jurysamenstelling

  • Oana Bogdan (Bogdan & Van Broeck), voorzitter
  • Thérèse Legierse (De Nieuwe Opdrachtgevers)
  • Marc Martens (bureau voor architectuur & planning)
  • Philippe Van Wesenbeeck (Stad Gent)

De prijs

Het Team Vlaams Bouwmeester brengt de Prijs Wivina Demeester en  de winnende projecten onder de aandacht. De genomineerde opdrachtgevers werden uitgenodigd voor een buitenlandse studiereis naar Kopenhagen in het najaar van 2017.