Zorgprojecten Prijs Wivina Demeester 2019 in tijdschrift Ruimte Lees de volledige artikels

Met de Prijs Wivina Demeester mikt de Vlaamse Bouwmeester op bevlogen opdrachtgevers. In drie categorieën wordt naar goede voorbeelden gezocht: masterplan, architectuur en kunst. Binnen die laatste twee categorieën gingen dit jaar alle bloemen naar de zorgsector. De projecten komen ruim aan bod in het tijdschrift Ruimte.

Met de Prijs Wivina Demeester wordt niet een gebouw gelauwerd, maar een proces. De prijs wil bouwheren belonen die voor kwaliteit gaan, met een doordachte aanpak en zin voor vernieuwing, zowel in het formuleren van een opdracht als in het proces dat wordt gevoerd, en die in het uiteindelijke resultaat hun ambities waarmaken. In de categorieën architectuur en kunst werden bij deze editie verscheidene zorgprojecten in de bloemetjes gezet. Stefan Devoldere, voorzitter van de jury, schreef er een artikel over voor het tijdschrift Ruimte.

Een van de gelauwerde en een van de genomineerde projecten - respectievelijk het woonzorgcentrum De Drie Platanen (OO2704) en Park De Nieuwe Koers, beide in Oostende - komen in datzelfde nummer ook aan bod in een artikel van Eli Devriendt, landschapsarchitect werkzaam bij de stad Oostende.