SmallTalks over een nieuwe toekomst voor de parochiekerken in Vlaanderen Ontwerpteams delen hun ervaring met de haalbaarheidsonderzoeken

Het Projectbureau Herbestemming Kerken coördineert en begeleidt in Vlaanderen momenteel 120 ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken. Zes ontwerpteams – hiertoe geselecteerd via de Vlaamse Bouwmeester – hebben ondertussen heel wat inzichten verworven. In een reeks SmallTalks delen we deze ervaringen met geïnteresseerde ontwerpers en andere actoren, betrokken bij de toekomst van de parochiekerken.

De toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen komt steeds meer op beleids- en bestuursagenda’s. De uitdaging is dan ook groot. De kerken worden steeds minder vaak gebruikt voor de eredienst, en door een kleiner aantal deelnemers. Overal schrijven kerkfabrieken en gemeentebesturen aan toekomstvisies voor de kerken op hun grondgebied. Voor veel kerkgebouwen wordt ook reeds een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een concreet toekomstig gebruik. Het Projectbureau Herbestemming Kerken coördineert en begeleidt in Vlaanderen momenteel 120 ruimtelijke haalbaarheidsonderzoeken. Zes ontwerpteams – hiertoe geselecteerd via de Vlaamse Bouwmeester – hebben ondertussen heel wat inzichten verworven.

Het Team Vlaams Bouwmeester wil deze ervaringen graag delen met geïnteresseerde ontwerpers en andere actoren, betrokken bij de toekomst van de parochiekerken.

Het programma wordt gespreid over twee reeksen (voor- en najaar) van telkens drie lezingen. Naast de presentatie van concrete cases komt ook de beleidscontext waarin deze ontwikkelingen zich voordoen, aan bod. De lezingen starten telkens om 19u30 en worden omstreeks 21u afgerond met een drankje.

In het voorjaar starten we met volgende drie teams:

14 januari 2020 - TV TRACE UHASSELT - ARCHITECTEN BROEKX-SCHIEPERS - ARCHITECT SAIDJA HEYNICKX - UR ARCHITECTEN

  • Verwelkoming door Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck
  • Toelichting door Niek De Roo, coördinator Projectbureau Herbestemming Kerken: het belang van trajectbegeleiding en ontwerpend onderzoek
  • Ervaringen en reflecties vanuit de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het ontwerpteam

11 februari 2020 - TV BOGDAN & VAN BROECK i.s.m. prof. dr. Thomas Coomans & Rebel Group

  • Toelichting door Sonja Vanblaere, administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed: ‘herbestemming van parochiekerken: een leertraject’
  • Ervaringen en reflecties vanuit de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het ontwerpteam 

10 maart 2020 - TV STUDIO THYS VERMEULEN - STUDIO ROMA i.s.m. SVEN STERKEN (KU LEUVEN)

  • Toelichting door Dimitri Stevens, coördinator expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur CRKC-PARCUM: kerkenbeleidsplannen in Vlaanderen.
  • Ervaringen en reflecties vanuit de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd door het ontwerpteam 

 

Het Projectbureau is een initiatief van meerdere partners: de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden, Vlinter, CRKC – PARCUM, de Agentschappen Onroerend Erfgoed en Binnenlands Bestuur en hun respectievelijke voogdijministers Diependaele en Somers, en de Vlaamse Bouwmeester.

SmallTalks over een nieuwe toekomst voor de parochiekerken in Vlaanderen

Meer info

Meer info en inschrijven