Masterplan Park De Nieuwe Koers en WZC De Drie Platanen in Oostende gerealiseerd Nieuwe site resultaat van Meesterproef en Open Oproep

Op 22 juni 2019 vond in Oostende de officiële opening plaats van Park De Nieuwe Koers. De opmaak van het  masterplan werd via de Meesterproef 2014 toevertrouwd aan Catherine Pyck. Het nieuwe woonzorgcentrum De Drie Platanen (Open Oproep 2704), ontworpen door Bovenbouw Architecten, werd eveneens pas opgeleverd. Het woonzorgcentrum fungeert als een van de toegangspoorten tot het nieuwe park.

Op een driehoekig terrein (Nieuwe Koers), naast de luchthaven en de oefenrenbaan in Oostende, wilde de stad een open ruimte invullen met een woonzorg- en dienstencomplex en aansluitend een parkgebied met volkstuinen, een evenementenweide en een sterrenwacht. Het geheel diende geïncorporeerd in het Groen Lint, het groene fiets- en wandeltraject rond de stad. In 2014 werd hiertoe, in het kader van de Meesterproef, de opdracht gelanceerd voor het ontwerp van een masterplan Park De Nieuwe Koers. Het masterplan van laureaat Catherine Pyck verbindt de verschillende delen van de site tot een eenheid, maar niet zonder ze elk een expliciete eigenheid te geven. Enkele minerale oppervlakken en verschillende groenstructuren vormen herbergzame plekken; centraal op de site ontstaat een wild natuurlandschap dat gemaaid wordt voor evenementen. Het woonzorgcentrum en de buurttuin werden op dit continue maaiveld geschikt, als een uitvergroting van het ‘huis-tuin-terras-tuinhuis’-idee.

Inmiddels was de Open Oproep 2704 voor de bouw van een woonzorg- en dienstencomplex gepubliceerd. De ontwerpopdracht werd toevertrouwd aan Bovenbouw architecten, die er wonderwel in slaagden een aantal ambities van het masterplan concreet te maken. Een doorsteek door het woonzorgcentrum laadt de plek op: in plaats van langs een groot gebouw te fietsen, rijd je er dwars doorheen. Zo worden de gebruikers van het gebouw en passanten intens op elkaar betrokken. Verder werd de voorgevel aan de straatkant opgetild, waardoor je onder de verdieping door uitkijkt op de tuin. Het fietspad loopt vanuit het gebouw verder door de buurttuinen, tot aan de Astropolis en verder, en werd aangelegd in dezelfde materialen als de rest van het Groen Lint.

Het 13 hectare grote Park De Nieuwe Koers vormt nu een ecologische verbindingszone met het natuurgebied rondom het Duinenkerkje en het landbouwgebied Tuinen van Stene, waar maximaal ingezet wordt op natuurontwikkeling. Aan de rand van het park is ook de bouw van de Astropolis, een nieuwe sterrenwacht bijna afgerond. Deze ontwerpopdracht werd eveneens via de Meesterproef 2014 gegund aan Pieter-Jan Peeters. 

Masterplan Park De Nieuwe Koers en WZC De Drie Platanen in Oostende gerealiseerd