20ste-eeuws randgebied van en rond Brussel: oproep aan ontwerpteams Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 26 april 2021, 12u00

In 2019 startte LABO RUIMTE (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) in samenwerking met het Brussels Gewest (perspective.brussels en bouwmeester maître architecte) een onderzoekstraject naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Na een eerste diagnosefase zijn we op zoek naar drie ontwerpteams die dieper ingaan op drie onderzoeksthema’s en -gebieden. 

De drie ontwerpende onderzoeken van deze tweede fase van het ‘20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel’ zullen worden gecoördineerd door de vier partners en het verkenningsteam dat fase 1 uitvoerde, maar het Brussels Gewest treedt voor deze fase op als opdrachtgevende overheid. Voor meer informatie over de opdracht verwijzen we daarom graag door naar de ‘oproep tot interesse’ op de website van de Brusselse Bouwmeester.