Erik Wieërs - Kansen scheppen voor ontmoeting Ambitienota Vlaams Bouwmeester 2020-2025

Op 17 augustus 2020 ging Erik Wieërs van start als nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Als onafhankelijk expert en adviseur van de hele Vlaamse regering zal hij zich de komende vijf jaar, in nauwe samenwerking met talloze partners, inzetten voor de versterking van het publieke opdrachtgeverschap en van de architectuurcultuur in Vlaanderen. In deze publicatie schetst hij, aan de hand van een achttal thema’s, het conceptuele kader voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de komende vijf jaar. Hij zet de krijtlijnen uit voor de opmaak van een actieprogramma, en geeft inzage in de principes die hem zullen leiden bij de ondersteuning en advisering van publieke opdrachtgevers en beleidsmakers op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Wieërs is ervan overtuigd dat architectuur en ruimtelijk ontwerp belangrijke bijdragen kunnen leveren aan een inclusieve samenleving, die delen, diversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel voert. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een toekomstbestendig woonmodel, en naar het stimuleren van een open debat over architectuurkwaliteit met zo veel mogelijk gesprekspartners, in Vlaanderen en daarbuiten.

Sofie Van der Linden leverde een artistieke bijdrage aan de nota. Haar Bouwtoren, ‘die de zwaartekracht tart zonder te kantelen’, verbeeldt ‘de ambitie om te bouwen aan iets nieuws’.

Paperback, 36 blzn., 28 x 19 cm, met tekeningen van Sofie Van der Linden. Grafisch ontwerp: Inge Ketelers

De gedrukte versie is niet meer beschikbaar.