Pilootprojecten Terug in Omloop in tijdschrift 'Ruimte' Lees het artikel ‘Terug in Omloop. Een circulair maatpak voor brownfields’

Verspreid over heel Vlaanderen vind je duizenden verlaten, veelal zwaar verontreinigde bedrijventerreinen. Hoewel ze doorgaans in een (voor)stedelijke omgeving liggen, hebben deze restanten van een industrieel verleden een niet te onderschatten ruimtelijke impact, niet alleen op de site zelf, maar ook op de nabije en ruimere omgeving. In 'Ruimte' 49 lees je hoe het traject ‘Terug in Omloop’ ze wil klaarstomen voor de principes van circulaire gebiedsontwikkeling.  

Terug in Omloop is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester, opgestart in 2014 in samenwerking met de OVAM, het Departement Omgeving, VLAIO en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Om een circulair proces op gang te brengen waarbij stedelijke transformatie, economische transitie en bodemsanering integraal worden aangepakt, werden vijf voorbeeldprojecten geselecteerd: Timelab De Schuur (Gent Dampoort), Bedrijventerrein Centrum-Zuid (Houthalen-Helchteren), Lageweg (Hoboken), Havenstraat (Vilvoorde) en De Potterij (Mechelen). Via intensieve procesregie en ontwerpend onderzoek werd uitgetest hoe je draagvlak kunt creëren voor complexe projecten met een heel circulair ‘spectrum’: van circulair bouwen, over circulaire productie in de stad, tijdelijke invulling, flexibel en meervoudig ruimtegebruik tot het opzoeken van materiaalkringlopen en circulaire stadsplanning. 

In het artikel ‘Terug in Omloop. Een circulair maatpak voor brownfields’ blikken An Eikelenburg, coördinator van de pilootprojecten bij OVAM en Luc Vander Elst (Woestijnvos) terug op het traject en formuleren ze een aantal conclusies en geleerde lessen.  

Binnenkort start een reeks webinars en in december 2021 volgt nog een eindevent rond dit thema, waar dieper wordt ingegaan op de vragen en antwoorden die bij elk van de projecten naar boven kwamen.  

In het nummer 49 van 'Ruimte', dat volledig in het teken van de circulaire ruimte staat, kan je verder ook nog aparte artikels lezen over het project De Potterij (Mechelen) en de Lageweg (Antwerpen)