Twee nieuwe LABO RUIMTE onderzoeken gaan van start '20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel' en 'Metro-polis, ruimte voor het spoor'

LABO RUIMTE start twee nieuwe onderzoeken. Een eerste onderzoek gaat in op het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Het traject ‘Metro-polis, ruimte voor het spoor’ onderzoekt op welke manier een sneller, efficiënter en frequenter spoorsysteem en een gewenst ruimtelijk knooppuntenbeleid elkaar kunnen ondersteunen.

20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel

In samenwerking met het Brussels Gewest (perspective.brussels en de Brusselse Bouwmeester) wordt een analytisch en prospectief onderzoekstraject opgestart naar de kwaliteitsvolle transformatie van het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel. Er is een multidisciplinair verkenningsteam aangesteld, samengesteld met onderzoekers van de Université Libre de Bruxelles, Universiteit Gent, UCLouvain, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Studio Paola Viganò en Karbon Architecture et Urbanisme. Dit verkenningsteam start in een eerste fase met de opmaak van een diagnose van het ruimtelijk functioneren en de uitdagingen voor dit gebied, inclusief atlas en sleutelkwesties voor verder ontwerpend onderzoek. 

Metro-polis, ruimte voor het spoor

Met ‘Metro-polis, ruimte voor het spoor’ start LABO RUIMTE een scenario-onderzoek op naar de wisselwerking tussen het spoorsysteem en ruimtelijke ontwikkeling. Een hernieuwd spoorsysteem zal sterk ondersteunend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het onderzoek legt onder andere de randvoorwaarden en ontwerpmogelijkheden van een Transit Oriented Development voor dergelijke knopen bloot. We onderzoeken – vertrekkende vanuit de bestaande spoorinfrastructuur – op welke manier een sneller, efficiënter en frequenter spoorsysteem en een gewenst ruimtelijk knooppuntenbeleid elkaar ondersteunen. Het onderzoek werd gegund aan het team van Xaveer De Geyter Architects, Sweco en Floris Alkemade.