Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Projectsite Open Oproep 4503 bestaande gebouwen en omgeving op en rond de site van Emiliani vzw in Lokeren.

Projectsite OO4503 Lokeren zorgwoningen Emiliani vzw ©Tim Van de Velde

Luchtfoto Open Oproep 4503 met de site van vzw Emiliani in het centrum van Lokeren

Luchtfoto OO4503 Zorgwoningen Emiliani vzw ©GDI Vlaanderen

Projectomschrijving

Emiliani vzw biedt ondersteuning aan een 220-tal volwassenen met een verstandelijke beperking in het Oost-Vlaamse Lokeren. Het betreft ondersteuning op maat bij wonen, werken, leren en vrije tijd. De noden van de cliënten zijn divers want de doelgroep is breed: sommigen kunnen en willen nog veel zelf doen, maar een aanzienlijk aantal personen met ernstige en meervoudige beperkingen heeft op elk moment van de dag veel zorg nodig. Iedereen, ongeacht de leeftijd of de ondersteuningsnood, kan bij Emiliani terecht. Emiliani heeft hierbij zowel aandacht voor de persoon met een beperking als voor zijn of haar netwerk.

De dienstverlening is overwegend residentieel en situeert zich tussen de Krekelstraat, Molenstraat en het Molenbergplein te Lokeren. De site ligt op wandelafstand van het centrum en van het natuurreservaat Het Molsbroek. De voorziening bestaat vijfenzestig jaar en heeft verschillende bouwfases achter de rug. De oudste gebouwen op deze locatie zijn in gebruik genomen begin jaren 1990, de jongste vleugel dateert van 2005.

De zorgsector is in volle evolutie. Met het oog op de vermaatschappelijking van de zorg streeft Emiliani naar een inclusieve omgang met mensen met blijvende beperkingen. Dit impliceert dat zij een volwaardig sociaal leven kunnen leiden en toegang hebben tot alle diensten in de samenleving. Een voorziening voor zorg en ondersteuning moet dan ook toegankelijk zijn en geen uitsluiting of separatie in de hand werken. 

Vanaf 2023 wil Emiliani werk maken van een gefaseerde ontwikkeling van de centrale site Krekelstraat-Molenstraat-Molenbergplein voor 96 personen. De beoogde doelgroep zijn volwassenen met een eerder complexe ondersteuningsvraag. Ter voorbereiding liet Emiliani een mastervisie uittekenen, getiteld ‘Inclusief Emiliani’. De focus ligt onder meer op de realisatie van kleinere woongroepen, een gebouw op maat van de omgeving en met een duidelijke relatie met de straat. De ambitie is om iedere woongroep een royale buitenruimte te geven en een eigen toegang aan de straat, zodat er bijna op vanzelfsprekende wijze huiselijkheid ontstaat.

De opdracht omvat twee onderdelen:

 • de architectuuropdracht voor de ontwikkeling van een hedendaags collectief woonconcept op maat van de zeer specifieke doelgroep
 • een ontwerpopdracht voor de inrichting van de diverse buitenruimtes die in het masterplan worden gedefinieerd.

Bewoners moeten desgewenst kunnen ‘samenwonen’, maar ook over voldoende individuele ruimte beschikken. Voor medewerkers die instaan voor de ondersteuning is een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid (letterlijk en figuurlijk) met de bewoners noodzakelijk. De zorg wordt, waar mogelijk, georganiseerd in samenwerking met partners, zowel binnen als buiten het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De woningen moeten dus toegankelijk zijn voor externe zorg- en servicepartners, mantelzorgers e.a. Omdat de intensiteit van de ondersteuning en de graad van nabijheid variëren, zoeken we naar een evenwicht tussen een zo groot mogelijke autonomie voor elke betrokkene enerzijds en een geborgen en stimulerende omgeving anderzijds.

In functie van een maximale ruimtelijke en maatschappelijke integratie ambiëren we woningen met een open uitstraling. Universal design is het kader waarbinnen ontworpen wordt. Daarnaast dienen de gebouwen zoveel mogelijk flexibel en levensloopbestendig te zijn. Ondanks de specifieke noden is het principe ‘speciaal waar nodig, maar vooral gewoon waar mogelijk’ in dit concept uiterst belangrijk.

Op de site organiseert Emiliani tevens dagactiviteiten op maat van de cliënt. Polyvalente ruimtes voor aangepaste dagondersteuning wenst Emiliani ook open te stellen voor derden (buitengewoon onderwijs, buurt, verenigingen,…). In een van de woningen gescheiden zone wenst Emiliani een cafetaria/bezoekersruimte/eetruimte met aanpalende keukeninfrastructuur en technische ruimte, alsook kantoor- en vergaderruimte in te bedden. De concrete programmatie van de ondersteunende functies is vandaag wel nog onderhevig aan een inhoudelijke studie ten gronde.

Er moet ook een ontwerp gemaakt worden voor de inrichting van de buitenruimte. Het masterplan bepaalt de algemene uitgangspunten en richtlijnen. Het is de uitdrukkelijke ambitie van Emiliani om alle cliënten een aangename buitenomgeving aan te bieden, hetzij op maaiveldniveau, hetzij onder de vorm van een ruim(e) daktuin/dakterras. Er moet aandacht zijn voor de privacy van de bewoners én voor de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.

Emiliani is op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam dat de principes van het masterplan kan omzetten in een kwalitatieve en kostenefficiënte woonomgeving, met aandacht voor de integratie van aangepaste technische uitrusting en energiezuinige exploitatie. Het vooropgestelde bouwbudget en de bouwtechnische en programmatorische vereisten van VIPA mogen hierbij niet uit het oog worden verloren. Om ontwerp, technieken en exploitatie goed op elkaar af te stemmen, verwacht de opdrachtgever dat het volledige proces ondersteund wordt door BIM.

De vernieuwing van het zorgcomplex zal gefaseerd uitgevoerd worden, enerzijds om de werking op de site te kunnen blijven garanderen, anderzijds in functie van de beschikbare middelen. Er zal mogelijk ook een afstemming nodig zijn met de werkzaamheden aan de aanpalende school.

De vaste delen van de opdracht betreffen:

 • het omzetten van de principes uit het masterplan in een uitvoerbaar woonconcept; een ontwerp voor de inrichting van de buitenruimte maakt hiervan ook deel uit
 • de opmaak van een plan van aanpak dat de verschillende fases duidelijk afbakent, zodat de werking op de site gecontinueerd kan worden
 • de uitvoering van de eerste fase van het ontwerp: het bouwen van 32 woningen voor personen met een beperking inclusief de noodzakelijk buitenruimtes.

De voorwaardelijke delen van de opdracht zijn:

 • de uitvoering van de volgende fases van de architectuuropdracht
 • een supervisieopdracht in functie van het bewaken van de kwaliteit.

De opdrachtgever heeft de intentie om de vaste en de voorwaardelijke delen van deze opdracht aan hetzelfde ontwerpteam toe te wijzen. De opdrachtgever is enkel gebonden door het vaste gedeelte van de opdracht. Indien de voorwaardelijke delen van de opgave uitgevoerd worden door derden, kan de opdrachtgever een supervisieopdracht toekennen aan de ontwerper van het vaste gedeelte. In het geval de opdrachtgever de opdracht vroegtijdig stopzet, zullen enkel de erelonen voor de gepresteerde delen van de ontwerpopdracht verschuldigd zijn.

Inbegrepen in de opdracht

 • architectuur
 • stabiliteit en speciale technieken
 • aanleg buitenruimtes en infrastructuur
 • EPB en ventilatie
 • organisatie procedure aanstellen veiligheidscoördinator

Niet inbegrepen in de opdracht

 • topografische opmetingen
 • grondsonderingen
 • grondhygiënisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • sloopinventaris
 • asbestinventaris

Honorarium

Het honorarium is een vast bedrag (per gegunde ontwerpopdracht) dat definitief vastgesteld wordt op basis van de geraamde prijs van de werken en dat berekend wordt volgens een overeengekomen ereloonpercentage, gevat tussen 7,1% en 9,2% (excl. btw).

Indien wordt vastgesteld dat het gunningsbedrag van de werken lager is dan de geraamde prijs van de werken, dan wordt het saldo van het honorarium in min verrekend op basis van het gunningsbedrag van de werken, en dit voor iedere ontwerpopdracht. Aangezien de gefaseerde aanpak gepaard zal gaan met gescheiden aanbestedingen kan het vastgestelde honorarium voor iedere fase verhoogd worden met maximaal 15%.

Lokeren OO4503

Volledige studieopdracht voor het ontwerpen van een collectief woonproject voor 96 personen met een beperking, de architectuuropdracht voor het bouwen van een eerste fase van 32 woningen en een ontwerpopdracht voor de inrichting van de buitenruimtes die aansluiten bij de woningen.

Status project
Geselecteerde bureaus
 • Al-Jawad Pike
 • ampe.trybou architecten, Volt-architecten cvba
 • architecten Els Claessens en Tania Vandenbussche, BLAF architecten bvba, Kollektif landscape bv
 • NU architectuuratelier
Locatie bouwplaats

Krekelstraat, 9160 Lokeren
site tussen de Krekelstraat, Molenstraat, Molenbergplein

Timing project
 • Selectievergadering: 17 apr 2023
 • Indienen: 20 dec 2023
Bouwheer

Emiliani vzw

Contactpersoon Bouwheer

Lut Van de Vijver

Contactpersoon TVB

Hedwig Truyts

Gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Budget

Vast gedeelte: geraamd bouwbudget woningen en omgevingsaanleg 1e fase: €5.477.140 / Voorwaardelijk gedeelte: Het volledige woonprogramma (inclusief bouwrijp maken terrein): €18.368.504, omgevingsaanleg: €1.275.486 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Forfaitair bedrag, vastgelegd op basis van geraamde prijs werken en berekend op een ereloonpercentage tussen 7,1% en 9,2%. (zie projectomschrijving)

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

4503 Selectieleidraad
4503 Selection guideline
Lijst kandidaten