Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Site Fabiolaan - Leie waar de fietsbrug zal worden gebouwd

OO3303 Fietsbrug Leie Gent ©Tim Van de Velde

Fietsbrug Leie Gent luchtfoto

OO3303 Fietsbrug Leie Gent luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (sogent) is opdrachtgever voor een vaste fiets- en voetgangersbrug over de Leie. De brug is onderdeel van het Westerringspoor en maakt deel uit van het hoofdfietsroutenetwerk van de stad Gent. De brug is tevens sluitstuk van het Rinkhoutpad of de trage verbinding tussen het Maria-Hendrikaplein en het recreatiedomein Blaarmeersen, zoals opgenomen in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’. Op lokale schaal ontsluit de fiets- en voetgangersbrug de noordelijke stationsbuurt naar een van de belangrijkste recreatieve groenpolen van de stad Gent.

De brug zal een belangrijke incentive zijn voor de toekomstige appartementsbewoners van het aanpalende project Rinkkaai, waarvoor sogent een private partner heeft aangesteld en waarvoor momenteel een verkavelingsaanvraag wordt voorbereid. Door de rechtstreekse én veilige verbinding met het recreatiedomein Blaarmeersen is de toekomstige brug een belangrijke hefboom voor gezinsvriendelijke hoogbouw.

Sogent zoekt voor deze opdracht een ontwerp- en ingenieursteam dat voldoende onderlegd is voor de uitvoering van de volledige opdracht, d.w.z. voor de opmaak van het ontwerp en de volledige technische uitwerking ervan, voor de opmaak van de documenten tot aanvraag stedenbouwkundige vergunning en de opmaak van het aanbestedingsdossier, inclusief nazicht van de offertes, en voor de opvolging en controle gedurende de uitvoering van de werken.

Sogent reserveert voor de realisatie van de brug een investeringsbudget van 1,75 miljoen euro. Dit bedrag geldt als maximumbudget en is inclusief de omgevingswerken ter hoogte van de Griendijk, Snepkaai en/of Koningin Fabiolalaan. Dit bedrag is exclusief studiekosten en exclusief btw. 

Gent OO3303

Volledige studieopdracht voor de bouw van een vaste fiets- en voetgangersbrug over de Leie te Gent

Status project
Locatie bouwplaats

Snepkaai/Griendijk, 9000 Gent

Timing project
  • Selectievergadering: 30 mrt 2017
  • Eerste briefing: 14 apr 2017
  • Indienen: 30 jun 2017
  • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 18 aug 2017
Bouwheer

Sogent

Contactpersoon Bouwheer

Pieter Jacobs

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€1.750.000 (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Ontwerp brug: 10% berekend op de totale kost voor de brug / Ontwerp omgevingsaanleg: 6% op de totale kost voor de omgevingsaanleg

Vergoeding ontwerpers

€7.500 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten

Downloads

kandidaten_3303.pdf