OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 sitefoto ©Tim Van de Velde

OO3207 luchtfoto ©GDI-Vlaanderen

Projectomschrijving

Met de goedkeuring van een nieuw verkeerscirculatieplan voor de binnenstad start het verder auto- en parkeervrij maken van het stadscentrum. Het autovrije en autoluwe gebied worden groter. De zone rond de Vismarkt is een cruciale zone in dit plan. Het parkeren zal er eindelijk verdwijnen. Samen met de zijstraten moet de Vismarkt deel uitmaken van het wandelgebied en op die manier de loopafstanden tot De Bruul en tot de belangrijkste recente ontwikkelingspool, de Vaartkom, mentaal verkleinen. Aandacht voor een logische ligging voor wandel- en fietsroutes die goed aansluiten op de rest van de stad is cruciaal.

Het nieuwe ontwerp moet overtuigen dat het verder terugdringen van de auto de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte doet toenemen en eerder bezoekers aantrekt dan hen van de stad weghoudt. De stad werkt al jaren systematisch aan het terug openleggen van de Dijle en zou dit graag doorzetten op de Vismarkt. Op die manier zal het plein een rol spelen in de klimaatadaptatie en het waterbergend vermogen van de stad. Het huidige groene karakter moet zeker behouden blijven.

Aan de Vismarkt, de Mechelsestraat en de andere zijstraten staan de oudste gebouwen van Leuven. De aanleg moet dit historisch karakter versterken door een even kwaliteitsvolle hedendaagse aanleg. Vele bewoners denken nostalgisch terug aan de vroegere vishal, die ooit op het plein stond. Een reconstructie is wellicht niet wenselijk en is niet opgenomen in het huidige programma, maar de mogelijkheid om een deel overdekte ruimte op het plein te creëren willen we ten volle onderzoeken: dit kan een versterking zijn voor het toekomstig gebruik van de plek.

De volgende maanden zal de stad een bevraging organiseren bij bewoners, gebruikers en handelaars. Ook zal er overleg plaatsvinden met de verschillende stadsdiensten en andere betrokken actoren. Uit dit participatietraject zullen de projectdefinitie en verwachtingen naar programma voortkomen.

 1. Wat is de opdracht
  -  lot 1: opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor de ruimere omgeving waarin minstens volgende straten zijn opgenomen: Vismarkt, Mechelsestraat (beide delen tot aan Halvestraat), Busleidengang, Karel Van Lotharingenstraat, Vissersstraat, Augustijnenstraat, Craenendonck, Lei (tussen Mechelsestraat en Craenendonck), Vaartstraat (tot aan Patattenmarkt)
  lot 2: de volledige studieopdracht voor de wegenis- en rioleringswerken van de Mechelsestraat (tussen Vismarkt en Halvestraat) (fase1), de Vismarkt, Busleidengang en Craenendonck (fase 2).
   
 2. Wie zijn de partners
  -  project van studiedienst weg- en waterbeheer
  -  binnen de stad: ruimtelijk beleid (m.i.v. erfgoed), jeugddienst (speelweefselplan), groendienst, sportdienst, gebiedsgerichte werking, toerisme en evenementen, beheer publieke ruimte
  -  VMM, Aquafin en Onroerend Erfgoed
  -  bewoners, handelaars en bezoekers
   
 3. Wat zijn de ambities
  -  de verblijfskwaliteit verhogen, eventueel een overdekte plek
  -  wandel- en fietsroutes die de plek verbinden met de omgeving
  -  het historisch kader versterken door hoogstaande architectuur
  -  ruimte geven aan water en de Dijle
   
 4. Wat wordt er van het ontwerpteam verwacht en wat is het eindresultaat
  -  de opmaak van een masterplan / beeldkwaliteitsplan als leidraad voor later aan te leggen straten (landschapsarchitectuur, aanleg publieke ruimte)
  -  opmaak van het volledige wegenisdossier met inbegrip van de rioleringen voor lot 2. Dit houdt de studieopdracht in van ontwerp tot oplevering (infrastructuur, bouwkunde). Omdat de opdracht in twee fasen wordt uitgevoerd, gaat dit over twee aparte bestekken en twee apart op te volgen werven.
  -  volledige studie en ontwerp van luifel, samen te realiseren met heraanleg Vismarkt (architectuur, stabiliteit)
   
 5. Wat zijn eventuele vervolgopdrachten
  -  kwaliteitsadvies bij de verdere uitvoering van het masterplan

Leuven OO3207

Volledige studieopdracht voor het masterplan publieke ruimte voor Vismarkt en omgeving en de wegenis- en rioleringswerken voor de Vismarkt, Mechelsestraat (tussen Vismarkt en Halvestraat), Craenendonk en Busleidengang te Leuven

Status project
Geselecteerde bureaus
 • ATELIER ROLAND JEOL, D+A Consult, DE URBANISTEN, Ney & Partners, OMGEVING
 • Bureau Bas Smets bvba, Gijs Van Vaerenbergh architecten
 • Felixx
 • uapS Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele
Locatie bouwplaats

Vismarkt, 3000 Leuven
Het projectgebied omvat Vismarkt, Mechelsestraat (tussen Schrijnmakersstraat en Halvestraat), Craenendonk en Busleidengang, Augustijnenstraat, Lei (tussen Mechelsestraat en Dirk Boutslaan)

Timing project
 • Selectievergadering: 16 dec 2016
 • Toewijzen opdracht aan de ontwerpers: 1 jun 2017
 • Toewijzen opdracht aan de uitvoerders: 1 jun 2018
 • In gebruikname: 1 jun 2019
Bouwheer

Stadsbestuur Leuven

Contactpersoon Bouwheer

Elke Raë

Contactpersoon TVB

Stijn De Vleeschouwer

Gunningswijze

Ontwerpenwedstrijd gevolgd door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Budget

€3.250.000 (exclusief eventuele luifel (excl. btw) (excl. ereloon)

Honorarium

Lot 1 masterplan publieke ruimte: €50.000 (excl. BTW) / Lot 2 globaal ereloon min 6% - max 7%

Vergoeding ontwerpers

€10.000 (excl. btw) / 4 kandidaten

Downloads

Kandidaten
Selectiebeslissing