OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

OO3001 Visiebeeld Zuiderdokken Antwerpen - ©ADR-Descombes /Technum i.s.m. Lea en Erik De Waele

Laureaat: ADR architectes sarl, Georges Descombes, Tractebel Engineering nv

Dok Zuid is een nieuwe grootschalige openbare ruimte voor Antwerpen (ca. 9 ha). Tegelijkertijd park en plein. De historische geleding van de dokken weerspiegelt zich in het ontwerp als een opeenvolging van drie ruime tafels. Door de uitwerking van een groene omkadering en wandeling  ontstaat er een meer intensieve wisselwerking tussen Dok Zuid en de activiteit aan zijn randen. Een aantal dwarse verbindingen over het plein versterken de relaties met de omgeving: de Schelde, het Zuid, het Museum van Schone Kunsten …

De drieledigheid, een intensifiëring van de randen, het aanhalen van de relaties met de omgeving maakt van Dok Zuid een groot stedelijk platform waar een veelheid van activiteiten een plek kunnen krijgen. Het uitgesproken groene karakter en het behoud van de maat van de dokken creëren een sterke samenhang binnen deze nieuwe publieke ruimte. De intense wisselwerking met de context en het inzetten op duidelijke complementariteiten creëren de nodige diversiteit, variatie, verrassing …

Dok Zuid bestaat uit een kroon, drie ruime tafels en dwarse verbindingen. De kroon vormt een groene omkadering met bomen rond het plein waarin de circulatie is opgenomen en ook al een belangrijke verblijfskwaliteit wordt geïntegreerd. De drie tafels bedekken de drie voormalige dokken. Er is gewerkt op tegelijkertijd een duidelijke samenhang in het ontwerp van de drie tafels en een uitgesproken complementariteit. De centrale ruimte – het voormalige Schippersdok – wordt opgevat als een ruime Weide. Bryant Park in New York geldt hier als referentie. De Weide is de meest genereuze open ruimte in het plan, een plek die permanent voor ademruimte zorgt op Dok Zuid.Het meest noordelijke dok – het voormalige Kooldok – wordt opgevat als een Tuin. Een rijke variatie van vegetatie en tuinkamers maakt van deze plek de meest intieme ruimte van Dok Zuid. Het zuidelijke dok – het voormalige Steendok – wordt de Scène van Dok Zuid. Hier kunnen de grootste en meest intensieve evenementen plaatsgrijpen. Drie dwarse verbindingen worden in het plan uitgelicht. De Museumas verbindt KMSKA met het M HKA en de Schelde. De Zuidas linkt de wijk Zuid over Dok Zuid met de Schelde.  De Scheldeverbinding maakt de relatie tussen Schelde en Dok Zuid terug zichtbaar.

Dok Zuid moet niet enkel overdag maar ook ‘s nachts een bruisende plek zijn. Ook dan moet Dok Zuid functioneren als een platform voor de stad. Een eigentijdse combinatie van functionele en sfeerverlichting maken deze plek ook ’s avonds en ’s nachts uniek. Door te werken met interactieve verlichting ontstaat een boeiende participatie tussen gebruikers en de ruimte van het plein. Dok Zuid als de nachtwacht voor ‘t Zuid. 

Dok Zuid kan zich met dit ontwerp ontwikkelen tot een publieke ruimte met een sterke cultureel-maatschappelijke verbeelding. De publieke ruimte wordt ge(her)activeerd en kan op die manier de meervoudigheid van de samenleving aanspreken. Een waardevol en gedegen alternatief wordt geboden die de investering voor de vernieuwing van Dok Zuid meer dan verantwoordt.

Antwerpen OO3001

De volledige studieopdracht voor de opmaak van het schetsontwerp (vast gedeelte) en de gefaseerde realisatie en adviesverlening (voorwaardelijke delen) voor de heraanleg van het publiek domein voor de Zuiderdokken te Antwerpen.

Status project
Genomineerden